Aktualności dla studentów

Erasmus – Mobilność edukacyjna

Indonezja, Izrael i Nepal: wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na wyjazdy nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami do trzech ośrodków: Airlangga University – Indonezja, Surabaja (1 stypendium) Ben-Gurion University of the Negev – Izrael, Beer Szewa (2 stypednia) Tribhuvan University – Nepal, Kirtipur (3 stypednia) Procedurę i kryteria kwalifikacji oraz formularze wymaganych dokumentów znajdą Państwo w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-partnerskie/ („Konkurs […]

Program „Study Visits for Ukraine”

Biuro Współpracy z Zagranicą informuje, że 27 kwietnia b.r. został otwarty „Study Visits Programme for Ukrainian Students and Doctoral Candidates at the University of Warsaw”. O kwalifikację do programu może ubiegać się każdy student i doktorant, który jest obywatelem Ukrainy lub Polski i był studentem bądź doktorantem uczelni ukraińskiej w roku akademickim 2021/22, który przybył do Polski […]

Stypendium na letni kurs języka francuskiego na Uniwersytecie Caen

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na stypendium na letni kurs języka francuskiego na Uniwersytet w Caen. Stypendium obejmuje  bezpłatny kurs,  bezpłatne zakwaterowanie oraz dodatek na wyżywienie Szczegółowe ogłoszenie jest dostępne na stronie; http://bwz.uw.edu.pl/uniwersytet-w-caen-francja-letnie-kursy-jezykowe-dla-studentow/ Uniwersytet w Caen, Francja – Letnie kursy językowe dla studentów Uniwersytet: Uniwersytet w Caen / Université de Caen Link na stronę uczelni: www.unicaen.fr […]

Praktyki studenckie w ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zaprasza studentów WO UW na praktyki – ANALITYCY II

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oferuje możliwość odbycia 4-tygodniowych, bezpłatnych, praktyk studenckich we wrześniu 2022 roku w Warszawie. Praktyki dedykowane studentom Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się w pięciu grupach: PRAWNICY ANALITYCY – I ANALITYCY – II ANALITYCY – III KRYMINALISTYCY Jesteś zainteresowana/zainteresowany? Przeczytaj o warunkach rekrutacji do wybranej grupy. Warunki i procedura aplikacyjna zostały opisane w regulaminie praktyk. […]

V edycja konkursu „Sinoprzekład”

„Sinoprzekład” to ogólnopolski konkurs na najlepszy przekład literacki z języka chińskiego na język polski. Organizuje go Sinologiczne Koło Naukowe oraz Zakład Sinologii Wydziału Orientalistycznego UW. Głównym celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie nowych, utalentowanych tłumaczy i tłumaczek. Ponadto „Sinoprzekład” dąży do popularyzacji języka i kultury Chin oraz promowania literatury Państwa Środka, ze szczególnym uwzględnieniem literatury […]

bezżetonowe bezpłatne zdalne kursy podstaw języka ukraińskiego - rozmówki

Bezżetonowe i bezpłatne zdalne kursy podstaw języka ukraińskiego – rozmówki

Studium Europy Wschodniej UW i Szkoła Języków Wschodnich zapraszają studentów, pracowników, wolontariuszy na bezżetonowe i bezpłatne, zdalne kursy podstaw języka ukraińskiego – rozmówki. Rejestracja  w  dniach  14.04 – 15.04 Gr 1  wtorki – środy 18.00 – 19.00 Mariia Yankova (wcześniej Marta Zambrzycka) 20.04 – 11.05 Gr 2 czwartki – piątki 9.00 – 10.00 Nataliya Minyenkova […]

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – stypendia dla studentów

Oferta stypendialna – Tbilisi State University

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na wyjazd do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej. Dane szczegółowe: Kraj: GRUZJA Okres pobytu: 1 semestr Liczba stypendiów: 2 Termin pobytu: semestr zimowy 2022/2023 Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich Warunki finansowe: Studenci są zwolnieni z opłat […]

Zajęcia zdalne dla studentów z Ukrainy lub realizowanych specjalnie dla nich przez Wydział Orientalistyczny

W dniach 28 marca – 1 kwietnia 2022 roku Zakład Sinologii prowadzi zajęcia zdalne dla Uniwersytetu w Dnipro (oficjalna nazwa Dnieprzański Uniwersytet Narodowy im. Ołesia Honczara), dla studentów z kierunku Comparative Philology of Eastern and English speaking countries (to https://www.dnu.dp.ua/en/comparative_philology_of_eastern_and_english_speaking_countries_chair/ ). Zajęcia obejmują w ramach Ośrodka Nauczania Języka Chińskiego Huayu (centrum tajwańskie przy zakładzie sinologii): […]

NCN – Opus 23, Preludium 21, Polonez Bis 2 – otwarte konkursy na projekty badawcze

OPUS – dla młodych i doświadczonych badaczy OPUS 23 to konkurs skierowany do naukowców i naukowczyń na każdym etapie kariery, w tym osób przed doktoratem. Kierownikami projektu mogą być badaczki lub badacze, którzy mają co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę albo jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe w przypadku działalności naukowej w zakresie […]

Programy Fulbrighta − nabór wniosków

Programy Fulbrighta − nabór wniosków

Rozpoczął się nabór do programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, kierowany do polskich studentów, dydaktyków i badaczy.  Program Fulbrighta to największy program wymiany naukowej i kulturowej USA, który w zeszłym roku obchodził 75-lecie istnienia. Wśród absolwentów i absolwentek programu znajduje się m.in. 61 laureatów Nagrody Nobla i 89 laureatów nagrody Pulitzera. W Polsce Program Fulbrighta działa […]

Mikrogranty Wydziału Orientalistycznego dla pracowników, doktorantów i studentów – zmiana terminów przyjmowania wniosków

Uwaga! Zmiana w regulaminie mikrograntów WO dotycząca terminu składania wniosków – wnioski przyjmowane są i rozpatrywane w trakcie całego roku Wydział Orientalistyczny ogłasza konkurs na finansowanie działalności związanej z prowadzeniem badań naukowych służących rozwojowi osób zatrudnionych na Wydziale Orientalistycznym na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego, uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Orientalistycznym, doktorantów Szkół Doktorskich UW oraz studentów […]

Erasmus+, wymiana studencka

rok akademicki 2022/2023 Serdecznie zachęcamy do udziału w I turze wstępnej kwalifikacji programu wymiany akademickiej Erasmus+. Erasmus+ umożliwia zrealizowanie części programu studiów w uczelniach partnerskich, z którymi jednostki WO zawarły odpowiednie umowy. Oferta skierowana jest do studentów pierwszego stopnia (II i III rok), drugiego stopnia (I rok) oraz do uczestników studiów doktoranckich i Szkół Doktorskich […]

Stypendia Programu Edukacja. Studia częściowe w Norwegii

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza ogólnouniwersytecki konkurs na studia częściowe na Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02). Wysokość stypendium wynosi 1200 EUR/miesiąc. Stypendystom przysługuje również ryczałt na koszty podróży w wysokości 275 EUR. Wszelkie informacje znajdą Państwo w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/informacja-dla-studentow-edukacja/. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 28 lutego 2022 r.. Zasady-kwalifkacji_SMS_2022 [pdf] Załącznik 1_Wniosek kandydata [docx]

Bezpłatne zajęcia z języka indonezyjskiego

Uniwersytet Merdeka Malang oferuje darmowe zajęcia dla studentów zainteresowanych nauką języka indonezyjskiego (Bahasa Indonesia) oraz poszerzaniem wiedzy w zakresie kultury indonezyjskiej. BIPA Poster Strona: https://pusatbahasa.unmer.ac.id/program-bipa/

Erasmus – Mobilność edukacyjna

Iran: wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus+ (KA107/STT)

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na wyjazd w celach szkoleniowych do Iranu (1 miejsce). Konkurs adresowany jest do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Wszelkie informacje i formularze znajdą Państwo w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/projekt-ka107-2019/ („Konkurs na wyjazdy STT w ramach Programu KA107 w roku akademickim 2021/2022”). Chętni proszeni są o przesłanie zgłoszeń w terminie do 22. lutego na […]

Kursy online Sojuszu 4EU+dla studentów i doktorantów UW

Studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą wziąć udział w kursach online organizowanych przez uczelnie Sojuszu 4EU+ w semestrze letnim 2021/2022. Trwa rejestracja na zajęcia przygotowane przez Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Mediolanie i Uniwersytet Sorboński. W semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 pięć uczelni Sojuszu 4EU+ (Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Karola w Pradze, Uniwersytet w Heidelbergu, […]

Erasmus – Mobilność edukacyjna

Nabór na praktyki programu Erasmus+

Biuro Współpracy z Zagranicą otwiera nabór na praktyki programu Erasmus+. Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów oraz przyszłych absolwentów UW. Wszelkie informacje znajdą Państwo w załączonym pliku (Praktyki studenckie i absolwenckie.pdf) oraz w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-doktorantow-i-absolwentow-praktyki-2021-2022/.

Zarządzenie nr 2/2022 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 24 stycznia 2022 r. – Dotyczy wskazania narzędzi informatycznych stosowanych na Wydziale Orientalistycznym do przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym.

Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 111 par. 11 ust. 3 z dn. 16.09.2021 r. postanawia się co następuje: 1 Na Wydziale Orientalistycznym UW weryfikację efektów uczenia się w trybie zdalnym w sesji zimowej w roku akademickim 2021/22 przeprowadza się przy użyciu platformy Kampus, Google Suite i ZOOM. 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. […]

Zarządzenie nr 1/2022 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 17 stycznia 2022 r Dotyczy czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunkach realizowanych na WO na hybrydową, realizowaną w trybie synchronicznym. Zarządzenie nr 2/2022 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 24 stycznia 2022 r. Dotyczy wskazania narzędzi informatycznych stosowanych na Wydziale Orientalistycznym do przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w trybie zdalnym.

Dotyczy czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunkach realizowanych na WO na hybrydową, realizowaną w trybie synchronicznym. Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 140 z dn. 15.11.2021 r. postanawia się co następuje: 1 Zajęcia realizowane przez Wydział Orientalistyczny dla kierunków, na których zostały stwierdzone zakażenia COVID-19 będą realizowane w trybie hybrydowym, synchronicznie od 17 stycznia 2022 […]

Dziekanat ds. Studenckich – kontakt do 28 stycznia 2022

Szanowni Państwo, do 28 stycznia 2022 r.  kontakt z dziekanatem ds studenckich wyłącznie pod numerem telefonu 22 55 22 200.    

Seminarium Afrykanistyczne „Etniczne i plemienne uwarunkowania konfliktu w afrykańskim Sahelu” (Sudan i Sudan Południowy jako przykład)

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne Katedra Języków i Kultur Afryki UW Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW zapraszają na Seminarium Afrykanistyczne Etniczne i plemienne uwarunkowania konfliktu w afrykańskim Sahelu (Sudan i Sudan Południowy jako przykład) Spotkanie z dr Nagmeldinem Karamalla-Gaiballa poprowadzi prof. UW, dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł 13.01.2022 (czwartek), g. 17:00 https://us02web.zoom.us/j/83661864007? pwd=TEVOTThCKzNiejNRd0ZvTG5NamQvZz09 Seminarium Afrykanistyczne jest kontynuacją […]

Perły Nauki MEiN

„Perły nauki” – nowy program Ministra Edukacji i Nauki

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu: którego okres […]

Informacja Dziekanatu ds. studenckich dot. okresu 27.12.2021-05.01.2022

Szanowni Państwo, w okresie świąteczno-noworocznym (27.12.2021-05.01.2022) prosimy o kontakt z dziekanatem pod numerem telefonu 22 55 22 200

Zarządzenie nr 8/2021 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 27 listopada 2021 r. – dot czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunku orientalistyka – sinologia na zdalną

Zarządzenie nr 8/2021 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 27 listopada 2021 r. Dotyczy czasowej zmiany formy prowadzenia zajęć na kierunku orientalistyka – sinologia na zdalną, realizowaną w trybie synchronicznym. Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 140 z dn. 15.11.2021 r. postanawia się co następuje: § 1 Wszystkie zajęcia realizowane przez Wydział Orientalistyczny dla kierunku orientalistyka – […]

Ivane Javakhishvili Tbilisi State University – stypendia dla studentów

Oferta stypendialna – Tbilisi State University

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza konkurs na stypendium do Ivane Javakhishvili Tbilisi State University (TSU) w ramach uniwersyteckiej umowy o współpracy bilateralnej.  Okres pobytu: 1 semestr Liczba stypendiów: 3 Termin pobytu: semestr letni 2021/2022 Dla kogo: studenci studiów licencjackich (od II roku) i magisterskich Lista kursów w języku angielskim: List of Courses Warunki finansowe: Studenci są […]

Godziny dziekańskie w dniu 2 listopada 2021 do godz. 13:00

Szanowni Państwo, na prośbę RSS WO UW ogłaszam godziny dziekańskie dn. 2.11 br. do godz. 13.00. Zarządzenie dotyczy wyłącznie studiów dziennych z wyłączeniem lektoratów i zajęć OGUN. Z poważaniem, Marta Widy Prodziekan ds. Studenckich Upoważnienie_AM_WCAG

Expo 2020 Dubai

Szanowni Państwo, wśród studentów, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji i zostali zakwalifikowani do realizacji praktyk zagranicznych podczas Expo 2020 Dubai, znaleźli się Studenci wielu wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Zakwalifikowani studenci reprezentują różne kierunki studiów na Uniwersytecie, tj. stosunki międzynarodowe, orientalistykę-arabistykę, politologię, logistykę i administrowanie w mediach, chemię, gospodarkę przestrzenną, finanse i rachunkowość, psychologię czy bioinformatykę. Studenci […]

Zasady realizacji szkolenia dot. bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia na UW w roku akademickim 2021/2022

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że szkolenie dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia mają obowiązek zrealizować studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, którzy rozpoczynają kształcenie na pierwszym roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Poniżej znajdą państwo zasady realizacji szkolenia dotyczącego bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia przez studentów rozpoczynających kształcenie na Uniwersytecie Warszawskim […]

Zarządzenie nr 3/2021 KJD Wydziału Orientalistycznego z dnia 30 września 2021 r. – dotyczy listy przedmiotów realizowanych metodami kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22.

Dotyczy listy przedmiotów realizowanych metodami kształcenia na odległość w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/22. Na podstawie Zarządzenia Rektora nr 112 z dn. 16.09.2021 r. postanawia się co następuje: 1 Na Wydziale Orientalistycznym UW następujące zajęcia będą realizowane w trybie zdalnym: Historia filozofii Antropologia kulturowa English Texts about Asia and Africa Wstęp do badań historycznych Klasyczny […]

Komunikat Rektora w sprawie terminów oraz formy ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

Forma i terminy składania wniosków o przyznanie studentom stypendium rektora, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych i zapomogi w roku akademickim 2021/2022 Na podstawie § 8 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla […]

Prezentacja z Dnia Adaptacyjnego na Wydziale Orientalistycznym

Plik Prezentacji z Dnia Adaptacyjnego na Wydziale Orientalistycznym do pobrania w formacie PDF

karty sportowe FitProfit i FitSport

Od marca 2021r. Pracownicy oraz Doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego mogą korzystać z kart sportowych FitProfit i FitSport

Wszystkie szczegóły znajdują się pod tym adresem: https://www.uw.edu.pl/karty-sportowo-rekreacyjne-dla-pracownikow-i-doktorantow-uw/

UCHWAŁY RADY DYDAKTYCZNEJ

Uchwały Rady Dydaktycznej 2021

Opłaty Załącznik_1 – 21_22 Opłaty Załącznik_2 – 21_22 RD uchwała nr 7 RD WO egzaminy i sesja zerowa_Religions Asia Africa RD uchwała nr 8 RD WO wpis warunkowy_Religions Asia Africa RD uchwała nr 9 ewaluacja_Religions Asia Africa RD uchwała nr 9 załącznik 1 ewaluacja_Religions Asia Africa POL RD uchwała nr 9 załącznik 2 ewaluacja_Religions Asia […]

Stypendia Programu Edukacja do Norwegii

Biuro Współpracy z Zagranicą ogłasza ogólnouniwersytecką turę kwalifikacji na studia częściowe w ramach Programu Edukacja w Østfold University College (Halden, Norwegia, N HALDEN02). Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 11 października, godz. 12:00. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce http://bwz.uw.edu.pl/ogloszenie-konkursowe-na-wyjazdy-w-ramach-programu-edukacja-w-semestrze-letnim-r-a-2021-22/.

Studenci, jeszcze jeden egzamin! Na szczęście krótki i łatwy

Zaliczenia, egzaminy i wakacje – to dla studentów plan na najbliższe tygodnie. Warto, aby uwzględnili jeszcze jedno ważne wydarzenie. Po raz pierwszy w życiu będą mogli samodzielnie wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań (NSP 2021). Jak zdać ten obywatelski egzamin? Studenci mogą nie mieć świadomości, że ciąży na nich obowiązek spisowy. Nigdy […]

Nowość OGUN w wakacje!!!

REJESTRACJA NA PRZEDMIOTY OGÓLNOUNIWERSYTECKIE realizowane w blokach wakacyjnych I i II w roku akademickim 2020/2021 Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59. I tura: 15.06.2021 r. – 29.06.2021 r. Od 15.06. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Od 17.06. będzie można rejestrować się na […]

Erasmus – Mobilność edukacyjna

Dla studentów I, II i III stopnia – stypendia na realizację praktyki zagranicznej Erasmus

Biuro Współpracy z Zagranicą zachęca studentów I, II i III stopnia do ubiegania się o stypendia na realizację praktyki zagranicznej Erasmus. Biuro będzie będzie co trzy miesiące informować o szczegółach konkursu. Prosimy o śledzenie zakładki http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu/. Warunki Praktyka powinna być zgodna z programem studiów. Student może odbyć ją w organizacji zagranicznej, w uczelni kraju partnerskiego […]

Zapraszamy Studentów UW na kolejną edycję warsztatów „Mediacja od A do Z”

Zapraszamy Studentów Uniwersytetu Warszawskiego na bezpłatne warsztaty pt.:  Mediacja od A do Z Cykl warsztatów online obejmuje trzy zajęcia Termin: 12, 19 i 26 maja, godzina 11.30-13.00 Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa do dnia 10 maja na adres: mediacje@uw.edu.pl oraz podanie kierunku i roku studiów (w tytule  „Warsztaty-mediacja”) Liczba miejsc jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność […]

Egzaminy w trybie zdalnym

Szkolenie „Mobbing i inne zachowania negatywne na uczelni”

Szanowni Państwo! Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza pracowników Uniwersytetu Warszawskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu online pt.: „Mobbing i inne zachowania negatywne na uczelni” Termin szkolenia: 10 i 13 maja 2021 r., godz. 10:00 – 14:00 Szkolenie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o odesłanie wypełnionego […]

Nabór zgłoszeń młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI

Fundacja Tygodnika POLITYKA rozpoczęła nabór zgłoszeń młodych naukowców do 21. edycji konkursu o Nagrody Naukowe POLITYKI. Do 13 czerwca 2021 r. na stronie polityka.pl/stypendia (https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/nagrodynaukowe) dostępny jest formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do konkursu o 5 stypendiów po 15 tys. zł.   Informacje o piętnastu finalistach zostaną opublikowane na łamach tygodnika 15 września, […]GORĄCO ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z WYDZIAŁOWEJ OFERTY PROGRAMU

KOORDYNATOR DS. MOBILNOŚCI
NA WYDZIALE ORIENTALISTYCZNYM:

DR ALEKSANDRA TUREK

MAIL: a.turek@uw.edu.pl

DYŻURY: Katedra Azji Południowej,
WTOREK,
godz. 15.15 –16.15. pok. 101

Więcej: http://orient.uw.edu.pl/erasmus-plus/


Z modułu programów kształcenia i podnoszenia kompetencji skorzysta 1080 studentów będących na ostatnich czterech semestrach studiów I i II stopnia oraz na IV-V roku studiów jednolitych. Dzięki działaniom prowadzonym w module kompetencji dla studentów zostaną zorganizowane m.in. zajęcia warsztatowe, szkolenia certyfikowane i wizyty studyjne u pracodawców. Studenci będą też brali udział w pracach zespołów projektowych.

Koordynator merytoryczny na WO
dr hab. Hanna Dorota Rubinkowska-Anioł 

e-mail: hrubinkowska@yahoo.com

Koordynator administracyjny na WO
Lena Wołkowyska

e-mai: l.wolkowyska@uw.edu.pl


Chcesz wyjechać za granicę na studia częściowe lub praktykę:

Źródło: http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow/


Opłaty

Szanowni Studenci studiów niestacjonarnych,

uprzejmie prosimy o niewnoszenie opłat za czesne na konto Wydziału Orientalistycznego! Opłaty tej należy dokonać na indywidualne konto podane w systemie USOS


Kierunkowe przedmioty do wyboru 2019/2020

Na przedmioty do wyboru z oferty WO dla studentów I, II i III roku studiów I stopnia oraz studentów I roku studiów II stopnia w roku ak. 2019/2020 obowiązuje rejestracja internetowa za pośrednictwem systemu USOS.
Rejestracja na przedmioty semestru zimowego i roczne – rejestrowanie się i wyrejestrowywanie – będzie otwarta:

 •     tura I: 00:01 03.10.2019 – 23:59 07.10.2019
 •     tura II: 00:01 10.10.2019 – 23:59 14.10.2019

Z wszelkimi problemami związanymi z rejestracją na te przedmioty należy się zwracać do p. dr Kamili Stanek z Dziekanatu ds. studenckich (mail: sylabusy.orient@uw.edu.pl, tel.: 22 55 24 053).

Przedmioty wykładane w języku angielskim:

 • 3600-MT-TOPAAA1K-OG
  Textology, orality and performative arts in Asia and AfricaK1
 • 3600-IN-PSA-OG
  Postcolonialism: perspectives from South Asia
 • 3600-MT-TOPAAA1W-OG
  Textology, orality and performative arts in Asia and Africa1W
 • 3600-SJW-MHH-OG
  Mongolian hip-hop – language and culture/Mongolski hip-hop – język i kultura
 • 3600-TU-ARI-OG
  Azerbaijan in Russian Empire and under the Soviet rule
 • 3600-TU-FPAZ-OG
  Foreign Policy of Azerbaijan
 • 3600-TU-HASI-OG
  History of Azerbaijan from Ancient Times till Seljuk Invasion
 • 3600-TU-MHofA-OG
  Medieval History of Azerbaijan

Patrz: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/wybierzGrupePrzedmiotow&jed_org_kod=36000000&callback=g_680e1a9d


Miejsce w domu studenta

Miejsce w domu studenta przyznawane jest na wniosek studenta wygenerowany w USOSweb, wydrukowany, podpisany i złożony we właściwej komisji stypendialnej. Aby zacząć wypełniać wniosek o przyznanie miejsca w domu studenta należy wcześniej wypełnić i zatwierdzić Oświadczenie o dochodach za miniony rok kalendarzowy w USOSweb. Do wniosku oraz oświadczenia o dochodach należy dołączyć dodatkowe dokumenty.

Źródło: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-socjalna/ubieganie-sie-o-miejsce-w-domu-studenta/


Wysokość opłat dla cyklu kształcenia, rozpoczynającego się w roku akademickim 2019/2020

 

Źródło: http://bss.uw.edu.pl/sekcja-toku-studiow/szczegolowe-zasady-pobierania-oplat/


UWAGA! NOWE GODZINY OTWARCIA DZIEKANATU DS. STUDIÓW DZIENNYCH
(OBOWIĄZUJĄ OD 01.10.2018 R.)
 

Godziny otwarcia dla interesantów:

 • poniedziałki: 10:00 – 13:00
 • wtorki: 10:00 – 13:00
 • środy: 13:00 – 15:30
 • czwartki: 10:00 – 13:00
 • piątki: dziekanat nieczynny

Sprawy studentów afrykanistyki, asyriologii i hetytologii, egiptologii, indologii, iranistyki oraz sinologii prowadzi Anna Bengsz
 
Sprawy studentów arabistyki, hebraistyki, japonistyki, koreanistyki, mongolistyki i tybetologii oraz turkologii prowadzi Anna Tyszkiewicz
 
Wydawanie dyplomów w godzinach otwarcia dziekanatu.

Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny!