Studia – przepisy ogólne

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) Statut Uniwersytetu Warszawskiego (pdf, 26 czerwca 2019 r.) Regulamin studiów na Uniwersytecie Warszawskim (pdf, 19 … Czytaj dalej Studia – przepisy ogólne