Studia – przepisy ogólne

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim Statut Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ZARZĄDZENIE NR 23 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZWSKIEGO z dnia 18 czerwca … Czytaj dalej Studia – przepisy ogólne