Studia – przepisy ogólne

Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym NEW Regulamin Studiów na Uniwersytecie Warszawskim 2015-2016 Statut Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Warszawskiego ZARZĄDZENIE NR 23 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZWSKIEGO z dnia … Czytaj dalej Studia – przepisy ogólne