Skip to main content

Studia Indologiczne
Issn: 1232-4663
Wydawca: Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego
Www: http://buddologia.orient.uw.edu.pl/si.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters ASIAN STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Religioznawstwo
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Wydział Orientalistyczny ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa PL tel: 22 828 55 77 e-mail: m.mejor[malpka]uw.edu.pl

KOMITET REDAKCYJNY STUDIÓW INDOLOGICZNYCH:
Marek Mejor (redaktor naczelny)
Katarzyna Marciniak
Stanisław Kania

Numery czasopisma do pobrania na stronie: http://buddologia.orient.uw.edu.pl/si.html