Stypendia

Obsługa Komisji Stypendialnej UW

Dyżury Komisji Stypendialnej Wydziału Orientalistycznego
ul. Nowy Świat 69, pok. 153a, piętro III

email: stypendia.orient@uw.edu.pl

strona: https://www.facebook.com/komisja.orientalistyka/

Skład KS WO:

 1. Kinga Wałęcak – przewodnicząca
 2. Martyna Górnik – wiceprzewodnicząca

oraz  pracownik  administracyjny Dziekanatu przy ul. Nowy Świat 69 pok. 151, III piętro, p. Ewa Marczak

 • poniedziałek 11:00-15:00
 • wtorek 11:00-15:00
 • środa 11:00-17:00
 • czwartek 11:00-15:00
 • piątek – nieczynne dzień wewnętrzny

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Warszawski

Wydział Orientalistyczny
Komisja Stypendialna
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 WarszawaBUWiWM: Oferta stypendialna na rok 2017/2018

Na stronach internetowych Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej pojawiła się oferta stypendialna na rok akademicki 2017/2018. W przypadku planowania wyjazdów do większości państw, termin składania wniosków upływa 30 listopada 2016 r. Oferta stypendialna obejmuje studia częściowe, staże i misje naukowe, studia doktoranckie, staże habilitacyjne oraz kursy językowe dla studentów i pracowników naukowych polskich szkół wyższych.
Zgodnie z wymaganiami BUWiWM wniosek zgłoszeniowy musi zawierać następujące elementy:
 • kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1);
 • życiorys naukowy (zał. nr 2) – dotyczy tylko pracowników naukowych;
 • wykaz osiągnięć naukowych z ostatnich 3 lat;
 • potwierdzoną znajomość języka oficjalnego danego kraju lub używanych powszechnie w tym kraju języków światowych;
 • informację o średniej ocen i opinię dziekana wydziału – dotyczy studentów;
 • potwierdzenie gotowości przyjęcia kandydata przez zagraniczny ośrodek naukowy;
 • wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r. (zał. 3);
 • plan badawczy pobytu.
Wymagania dotyczące składania wniosków, mogą się różnić w zależności od kraju, do którego planowany jest wyjazd. W związku z tym wskazane jest zapoznanie się ze szczegółami oferty stypendialnej konkretnego kraju.

O jakie stypendia naukowe można się ubiegać?

 • stypendium rektora dla najlepszych studentów

przyznawane na wniosek, wypłacane przez 9 miesięcy
przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
na I roku studiów jednolitych magisterskich i pierwszego stopnia mogą otrzymać je osoby posiadające tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci olimpiad międzynarodowych
od II roku studiów przyznawane za wysoką średnią ocen, osiągnięcia artystyczne, sportowe i naukowe

Zobacz więcej


 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Zobacz więcej


 • Pozostałe stypendia

stypendia jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów, województw
stypendia w ramach specjalnych środków uzyskanych przez wydziały, np. dofinansowania dla kierunków zamawianych, dofinansowania dla Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących
stypendia fundacji i innych instytucji, np. stypendia Fundacji Konrada Adaneuera, stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II


Z jakich programów grantowych można skorzystać?

program MNiSW dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe

program MNiSW dla uzdolnionych studentów, którzy biorą udział w międzynarodowych konkursach

program MNiSW skierowany do młodych naukowców, także studentów


W jakich konkursach można wziąć udział?

 • konkursy wspierane przez MNiSW

StRuNa dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich, organizowany przez fundację „Fundusz Pomocy Studentom”
InterSTUDENT dla studentów zagranicznych, organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

 • konkursy na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską

np.: z zakresu:
współczesnych stosunków międzynarodowych – organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Więcej informacji dla studentów

Przydatne kontakty:


Gdzie szukać informacji na temat konkursów?

Akty prawne


Informatory


Przydatne linki


Studenci mogą także starać się o przyznanie stypendiów socjalnych.
Zobacz więcej 

Szybki kontakt do jednego z uniwersyteckich biur, link do odpowiedniej strony, ważny dokument – wszystko razem w jednej zakładce:

kontakty, linki, dokumentydaadMiejsce uzyskania informacji i składania podań – Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie

ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa, tel.: 22/617 48 47, 22/616 13 08, fax: 22/616 12 96, e-mail: daad@daad.pl
(dr Peter Hiller, Katarzyna Kosylak, Mareike Schmidt, Anna Sowińska-Szejba, Maria Szrajber-Czerwińska, Łukasz Wołosz)

Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej j www.daad.pl.