Stypendia

Obsługa Komisji Stypendialnej UW
Wszystkie sprawy dotyczące stypendium socjalnego załatwiane są przez Komisję Stypendialną w godzinach dyżurów, pracownik dziekanatu nie udziela żadnych informacji ani nie przyjmuje żadnej dokumentacji.

Dyżury Komisji Stypendialnej Wydziału Orientalistycznego
ul. Nowy Świat 69, pok. 153a, piętro III

email: stypendia.orient@uw.edu.pl

strona: https://www.facebook.com/kswouw/

Skład KS WO:

 1. Leon Żółty – przewodniczący
 2. Martyna Górnik – wiceprzewodnicząca
 3. Natalia Budkiewicz
 4. Nikołaj Korgol- Sowiński
 5. Jakub Maćkowiak
 6. Rafał Szkopek

*********************************

 • poniedziałek 8.30 – 9.30 / 18.30 – 20.00
 • wtorek 11.30 – 14.30
 • środa: 10.00 – 11.00 / 11.45 – 13.00 / 16.45 – 17.30
 • czwartek: 10.15 – 11.15
 • piątek: 10.00 – 11.00 / 14.30 – 15.30

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Warszawski

Wydział Orientalistyczny
Komisja Stypendialna
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa


O jakie stypendia naukowe można się ubiegać?

 • stypendium rektora dla najlepszych studentów

przyznawane na wniosek, wypłacane przez 9 miesięcy
przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
na I roku studiów jednolitych magisterskich i pierwszego stopnia mogą otrzymać je osoby posiadające tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci olimpiad międzynarodowych
od II roku studiów przyznawane za wysoką średnią ocen, osiągnięcia artystyczne, sportowe i naukowe

Zobacz więcej


 • stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia

Zobacz więcej


 • Pozostałe stypendia

stypendia jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów, województw
stypendia w ramach specjalnych środków uzyskanych przez wydziały, np. dofinansowania dla kierunków zamawianych, dofinansowania dla Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących
stypendia fundacji i innych instytucji, np. stypendia Fundacji Konrada Adaneuera, stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II


Z jakich programów grantowych można skorzystać?

program MNiSW dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe

program MNiSW dla uzdolnionych studentów, którzy biorą udział w międzynarodowych konkursach

program MNiSW skierowany do młodych naukowców, także studentów


W jakich konkursach można wziąć udział?

 • konkursy wspierane przez MNiSW

StRuNa dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich, organizowany przez fundację „Fundusz Pomocy Studentom”
InterSTUDENT dla studentów zagranicznych, organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

 • konkursy na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską

np.: z zakresu:
współczesnych stosunków międzynarodowych – organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Więcej informacji dla studentów

Przydatne kontakty:


Gdzie szukać informacji na temat konkursów?

Akty prawne


Informatory


Przydatne linki


Studenci mogą także starać się o przyznanie stypendiów socjalnych.
Zobacz więcej 

Szybki kontakt do jednego z uniwersyteckich biur, link do odpowiedniej strony, ważny dokument – wszystko razem w jednej zakładce:

kontakty, linki, dokumentydaadMiejsce uzyskania informacji i składania podań – Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie

ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa, tel.: 22/617 48 47, 22/616 13 08, fax: 22/616 12 96, e-mail: daad@daad.pl
(dr Peter Hiller, Katarzyna Kosylak, Mareike Schmidt, Anna Sowińska-Szejba, Maria Szrajber-Czerwińska, Łukasz Wołosz)

Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej j www.daad.pl.