Stypendia

17 stycznia 2020 r. Rektor UW powołał (Zarządzenie nr 10, Załącznik nr 13)
Komisję Stypendialną ds. Stypendium Socjalnego Wydziału Orientalistycznego
w składzie:

 • Monika Zeman (koordynator ds. stypendialnych, przewodnicząca Komisji)
 • Jakub Maćkowiak (wiceprzewodniczący Komisji)
 • Piotr Szustakiewicz (wiceprzewodniczący Komisji)
 • Leon Żółty

Dyżury Koordynatora odbywają się od poniedziałku do czwartku w godzinach 11:00-16:00 w dziekanacie wieczorowym przy ulicy Nowy Świat 69, III piętro, pokój 151.

Dyżury pozostałych członków Komisji mają miejsce przy ul. Nowy Świat 69, III piętro, pokój 153a. Harmonogram spotkań znajduje się na stronie www.facebook.com/kswouw/

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Warszawski
Wydział Orientalistyczny
Komisja Stypendialna
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

e-mail: stypendia.orient@uw.edu.pl

strona: https://www.facebook.com/kswouw/


O jakie stypendia naukowe można się ubiegać?

 • stypendium rektora dla najlepszych studentów

przyznawane na wniosek, wypłacane przez 9 miesięcy
przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych
na I roku studiów jednolitych magisterskich i pierwszego stopnia mogą otrzymać je osoby posiadające tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim oraz laureaci olimpiad międzynarodowych
od II roku studiów przyznawane za wysoką średnią ocen, osiągnięcia artystyczne, sportowe i naukowe

Zobacz więcej


 • Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe

Zobacz więcej


 • FNP START – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Zgłoszenia będą przyjmowane od 17 września 2019 r. do 31 października 2019 r

https://www.fnp.org.pl/oferta/start/


 • Stypendia zagraniczne (koordynowane przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW)

Studenci studiów 1. stopnia (licencjackich), 2. stopnia (magisterskich), 3. stopnia (doktoranckich) lub jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Warszawskiego, stacjonarnych i niestacjonarnych, nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi mają możliwość skorzystania z różnych programów wymiany stypendialnej, w ramach:

 • umów bilateralnych – oferty stypendialne wynikające z uniwersyteckich umów o bezpośredniej współpracy,
 • programu Erasmus+,
 • programu Erasmus Mundus (Akcja 1 i Akcja 2),
 • stypendiów rządowych – oferta przygotowana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej,
 • międzynarodowych programów badawczych,
 • innych stypendiów.

http://bwz.uw.edu.pl/stypendia-zagraniczne-2


 • Pozostałe stypendia

stypendia jednostek samorządu terytorialnego, np. gmin, powiatów, województw
stypendia w ramach specjalnych środków uzyskanych przez wydziały, np. dofinansowania dla kierunków zamawianych, dofinansowania dla Krajowych Naukowych Ośrodków Wiodących
stypendia fundacji i innych instytucji, np. stypendia Fundacji Konrada Adaneuera, stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II


Z jakich programów grantowych można skorzystać?

program MNiSW dla absolwentów studiów licencjackich lub studentów po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, którzy prowadzą badania naukowe

program MNiSW dla uzdolnionych studentów, którzy biorą udział w międzynarodowych konkursach

program MNiSW skierowany do młodych naukowców, także studentów


W jakich konkursach można wziąć udział?

 • konkursy wspierane przez MNiSW

StRuNa dla najlepszych kół naukowych i innych organizacji studenckich, organizowany przez fundację „Fundusz Pomocy Studentom”
InterSTUDENT dla studentów zagranicznych, organizowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”

 • konkursy na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską

np.: z zakresu:
współczesnych stosunków międzynarodowych – organizowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Więcej informacji dla studentów

Przydatne kontakty:


Gdzie szukać informacji na temat konkursów?

Akty prawne


Informatory


Przydatne linki


Studenci mogą także starać się o przyznanie stypendiów socjalnych.
Zobacz więcej 

Szybki kontakt do jednego z uniwersyteckich biur, link do odpowiedniej strony, ważny dokument – wszystko razem w jednej zakładce:

kontakty, linki, dokumentydaadMiejsce uzyskania informacji i składania podań – Przedstawicielstwo DAAD w Warszawie

ul. Czeska 24/2, 03-902 Warszawa, tel.: 22/617 48 47, 22/616 13 08, fax: 22/616 12 96, e-mail: daad@daad.pl
(dr Peter Hiller, Katarzyna Kosylak, Mareike Schmidt, Anna Sowińska-Szejba, Maria Szrajber-Czerwińska, Łukasz Wołosz)

Wszystkie informacje dotyczące oferty stypendialnej dostępne są na stronie internetowej j www.daad.pl.