Łączymy się w bólu z obywatelami Turcji i Syrii z powodu tragicznego trzęsienia ziemi, które nawiedziło południowo-wschodni region kraju.

Drodzy Państwo,