USTAWA 2.0

1 października weszła w życie ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające. To całościowa reforma szkolnictwa wyższego; zakłada duże zmiany m.in. w działaniu uczelni, ich finansowaniu, karierze akademickiej.

Rozporządzenia:


 


Ważne strony:

http://konstytucjadlanauki.gov.pl/ http://www.bip.nauka.gov.pl/akty-prawne-nauka-bip/

 

Komunikaty ze strony Konstytucja dla Nauki:

Zniesienie minimum kadrowego – informacje o prowadzeniu zajęć

Praca nauczycieli akademickich jest pracą twórczą – informacje o kosztach uzyskania przychodu

Nowe rozporządzenie ws. dyscyplin – to rzetelna ocena badań naukowych

Projekt nowego algorytmu napisany ze środowiskiem akademickim – od dzisiaj w konsultacjach