Władze

Dziekan, prodziekani,
dziekanat główny

UWAGA! Dziekanat nie udziela informacji na temat rekrutacji!


Dziekan:

prof. dr hab. Piotr Taracha
email: piotr.taracha@uw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 11:00-13:00,
          czwartek 11:30-14:00
Sekretariat: tel.: 22 55 20 349
              tel./fax: 22 826 36 83

Prodziekani:

dr hab. Józef Pawłowski – prodziekan ds. finansowych
email: jozef.pawlowski@uw.edu.pl
dyżur: wtorek 14:30-16:00,
          piątek 13:00-14:30
Dziekanat: tel.: 22 55 24 053
Sekcja Finansowa: tel./fax: 22 55 22 511

dr Marta Widy-Behiesse – prodziekan ds. studenckich
email: m.widy-behiesse@uw.edu.pl
dyżur:środa 10.00-11.00
……….czwartek 11:30 – 12:30
tel.: 22 55 24 053
Dziekanat: tel.: 22 55 22 200

 

 

 

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.