Władze

Dziekan, prodziekani,
dziekanat główny

UWAGA! Dziekanat nie udziela informacji na temat rekrutacji!


Dziekan:

prof. dr hab. Piotr Taracha
email: piotr.taracha@uw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 11:00-13:00,
czwartek 11:30-14:00
Sekretariat: tel.: 22 55 20 349
              tel./fax: 22 826 36 83

Prodziekani:

dr hab. Józef Pawłowski – prodziekan ds. finansowych
email: jozef.pawlowski@uw.edu.pl
dyżur: wtorek 14:30-16:00,
piątek 13:00-14:30
Dziekanat: tel.: 22 55 24 053
Sekcja Finansowa: tel./fax: 22 55 22 511

 

dr Marta Widy-Behiesse – prodziekan ds. studenckich
email: m.widy-behiesse@uw.edu.pl
dyżur: poniedziałek 14:00-15:00,
czwartek 14:30-15:30
Dziekanat: tel.: 22 55 24 053
tel.: 22 55 22 200
urlop: 3-14 lipca 2017
          7-18 sierpnia 2017