Skip to main content

Kontakt

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Warszawski – Wydział Orientalistyczny
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP: 525-001-12-66
REGON: 000001258

Dziekanat studencki

Adres: ul. Tyniecka 15/17, pok. 07 i 08

tel.: 22 55 22 200
tel.: 22 55 24 052

Dziekanat Główny WO

tel.: 022 826-36-83
e-mail: orient@uw.edu.pl

Dziekanat Główny nie zajmuje się sprawami studenckimi.

Uwaga: Większość jednostek dydaktycznych i Dziekanat Studencki znajdują się aktualnie na ul. Tynieckiej 15/17.