Zakupy (książki, materiały, aparatura)

Szanowni Państwo,

W związku z wdrażaniem nowego systemu finansowo-kadrowego SAP na UW, wszelkie wydatkowane środki (zakupy) winny być poprzedzone złożeniem tzw.Wniosku zakupowego i zaakceptowaniem ich zakupu przez prodziekana ds. finansowych Wydziału.

Brak złożenia wspomnianego wniosku będzie skutkował nieprzyjęciem do rozliczenia przez Wydział przedłożonych faktur i wobec tego koniecznością pokrycia tych kosztów przez osobę, która wydatkowała środki finansowe.


zwrot

ROZLICZENIE GOTÓWKOWE – druk z prośbą o przelanie środków na konto (płatność faktury/rachunku gotówką ze środków własnych)


ksiazki

 

Zakup książek od osób prywatnych –  Protokół konieczności (na zakup książek) (.doc)


materialy-80x80  

Zamówienia – materiały, papier, tonery


Dział Zamówień Publicznych UW

papier

 

PAPIER
PAPIER-HURT MARCIN KICIŃSKI I WSPÓLNICY SP. K.

UL. ŁOPUSZAŃSKIEJ 36
02-220 WARSZAWA
TEL. 22-577-08-30 , 22-886-52-52
FAX 22-201-15-05

FORMULARZ zamówienia – biały papier A4

FORMULARZ zamówienia – wszystkie formaty papierów

 

TONERY toner
MIKRO Dariusz Osowiecki
ul. Ordynacka 14
00-358 Warszawa
tel: 22 827-62-02

22 826 75 44
kom.: 601 244 701
www.mikrosklep.pl

lub
Komputronik
Zapytania dot. tonerów oraz negocjacje cenowe można prowadzić z: tomasz.bartkowiak@komputronik.pl
Tonery: http://www.komputronik.pl/

 

MATERIAŁY BIUROWE
AMAD Sp. z o.o. NEW
W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-371-146/2013 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2014 r.” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki,
tel. 0-22 751 51 03,
0-22 864 54 85

– Pismo do jednostek

– Katalog

– formularz zamówienia AMAD 2017 – artykuły przetargowe

Poza przetargiem można nabywać wszystkie produkty, które nie wchodzą w skład przetargu.

Do zamówień produktów poza przetargiem polecamy – jako
tańszą od firmy AMAD – firmę AMECO Wszystko dla Biura http://wszystkodobiura.pl/

 

wizytowka
Biuro Promocji UW

Wizytówki służbowe
Materiały promocyjne
Kalendarze książkowe i ścienne


komputery

ZAKUP KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA

Zamówienia publiczne – zamówienia środków trwałych (komputery, laptopy)

JAK ZGŁOSIĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRZĘT
Z pomocą formularza możemy składać zapotrzebowanie na:

 1. Sprzęt standardowy. Wybierając sprzęt standardowy, formularz sam automatycznie wycenia i wylicza wartość (zakup w ramach umowy na sukcesywną sprzedaż sprzętu komputerowego);
 2. Sprzęt wg własnej specyfikacji. W formularzu należy podać maksymalną cena jednostkową, a formularz wyliczy wartość. Specyfikację techniczną (zgodną z wymogami Prawa Zamówień Publicznych! oraz Rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrnych i Administracji dot. zasad formułowania wymagań Zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego!) należy dołączyć do zapotrzebowania
 3. DWI dokonuje rejestracji zapotrzebowań na podstawie ceny netto.

Formularz z załączoną specyfikacją należy przekazać do Działu Wsparcia Informatycznego UW.
Dodatkowo specyfikację techniczną w formie edytowalnej (najlepiej w formacie MS Word) należy przesłać na adres: zakupypc@adm.uw.edu.pl .


Druki przyjęcia środka trwałego (po zakupie aparatury)

Aparatura to:

Wartość początkową środka trwałego ustala się powyżej 3.500 zł z wyjątkiem sprzętu komputerowego zaliczanego do środków trwałych bez względu na wartość nabycia lub koszt wytworzenia.
Dla sprzętu komputerowego urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest:

1) jednostka centralna,
2) monitor,
3) drukarka,
4) skaner,
5) nagrywarka zewnętrzna,
6) czytnik,
7) dyski zewnętrzne,
8) zasilacz UPS,
9) urządzenie wielofunkcyjne, np. łączące funkcje drukarki, skanera, itp.

(zgodnie z ZARZĄDZENIEM REKTORA UW NR 9 z dnia 2007-03-01 w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji –  Pełny tekst Zarządzenia nr 9 [pdf] – (Monitor UW Nr 3, Poz. 214, z dnia 21.03.2007)


UWAGA – aktualne formularze do oprogramowania na stronie DWI pokazują sie dopiero po zalogowaniu na stronie http://portal.uw.edu.pl/web/dwi/zakupy-licencje (w prawym górnym rogu strony) przez konto CAS.!


Informacje, które powinny pojawić się po zalogowaniu:

Microsoft Select Plus

Przetarg nieograniczony nr DZP-361-10/2016cz. I
Pełna oferta Microsoft Select+ obejmuje kilkaset produktów. Poniżej przedstawiamy uproszczony cennik najbardziej popularnych licencji.
Składanie zapotrzebowań do dnia 19. każdego miesiąca; Obowiązuje formularz Zapotrzebowanie_zakupu_licencji_EUR.xls

 

nazwa prod UW waluta netto brutto
MS Office Pro 2016 EUR € 57,60 € 70,85
MS Office Std 2016 EUR € 44,43 € 54,65
MS Office Std for Mac 2016 EUR € 44,43 € 54,65
MS Office Multi Language Pack 2013 EUR € 11,52 € 14,17
MS Project Pro 2016 /w Svr CAL EUR € 111,90 € 137,64
MS Project Std 2016 EUR € 67,47 € 82,99
MS Publisheer 2016 EUR € 15,63 € 19,22
MS Visio Std 2016 EUR € 29,62 € 36,43
MS Visio Pro 2016 EUR € 57,60 € 70,85
MS Access 2016 EUR € 23,04 € 28,34
MS MS Project Server 2016 2016 EUR € 1 121,48 € 1 379,42
MS Windows 10 Pro PL upg EUR € 51,84 € 63,76
WinSvrSTDCore 2016 SNGL MVL 2Lic CoreLic EUR € 22,22 € 27,33
WinSvrSTDCore SNGL LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EUR € 39,49 € 48,57
WinSvrDCCore 2016 SNGL MVL 2Lic CoreLic EUR € 153,04 € 188,24
MS Windows Server CAL/dvc 2016 EUR € 5,76 € 7,09
MS Windows Server CAL/usr 2016 EUR € 5,76 € 7,09
MS Windows Server CAL/dvc LicSA EUR € 10,07 € 12,39
MS Windows Server CAL/usr LicSA EUR € 10,07 € 12,39
MS Win Remote Desktop Srvcs CAL/dvc 2016 EUR € 20,57 € 25,30
MS Win Remote Desktop Srvcs CAL/usr 2016 EUR € 20,57 € 25,30
MS SQL SVR Standard 2016 EUR € 177,72 € 218,60
MS SQL SVR Standard Core 2Lic 2016 EUR € 710,08 € 873,40
MS SQL SVR Standard Core 2Lic LicSA EUR € 1 241,61 € 1 527,18
MS SQL SVR CAL/usr 2016 EUR € 41,96 € 51,61
MS SQL SVR CAL/dvc 2016 EUR € 41,96 € 51,61
MS Sharepoint Svr Std LicSA EUR € 2 354,85 € 2 896,47
MS Exchg Svr Std LicSA EUR € 246,84 € 303,61
MS ExchgStd CAL/dvc LicSA EUR € 4,44 € 5,46
MS ExchgStd CAL/usr LicSA EUR € 4,44 € 5,46
MS Core CAL/usr LicSA EUR € 46,90 € 57,69
MS Enterprise CAL/dvc LicSA EUR € 151,51 € 191,28
MS Visual Studio Pro w/MSDN LicSA EUR € 192,54 € 236,82

Uwaga!

 • NOWOŚĆ: licencje na Microsoft Office 2016, nabyte w ramach umów grupowych, zawierają również Office Multi Language Pack i Proofing Tools
 • pełny cennik_Select+ zawera informacje o wszystkich dostępnych licencjach, można zamówić na formularzu ze strony: Zlecenie zakupu na formularzu uniwersalnym.
 • umowa Academic Select+ uprawnia do używania zamiennie jednej z dwóch poprzednich wersji np.:
  – licencja MS Office 2016 uprawnia do używania jednej z instalacji: MS Office 2013 lub 2010 (nie uprawnia do używania MS Office 2007)
  – licencja MS Windows 10 Pro PL upg, pozwala na „downgrade” do MS Windows 7 Pro PL albo MS Windows 8.1 Pro PL
 • systemy (Windows) i serwery standardowo dostarczamy w wersji 64-bit PL (o ile istnieje)
 • produkty Office (w tym Visio i Project) standardowo dostarczamy w wersji 32-bit PL
 • Microsoft zaleca używanie aplikacj Office w wersji 32 bitowej (także Office 2016)
 • licencja uprawnia do korzystania z alternatywnie z innych wersji językowych
 • dostarczenie innej wersji (np. Eng/64), należy zaznaczyć w formularzu w polu „Opis”
 • Licencja Select + dopuszcza instalację MS Office na drugim komputerze (np. domowym) pod warunkiem nie używania obu instalacji jednocześnie.
 • Windows są dostpne jedynie w wersji uaktualnienia tj. Windows upgrade, (pełne wersje zamawiamy jako licencje OEM),
 • zakup licencji w opcji Software Assurance (SA) daje prawo do aktualizacji w ciągu 3 lat
 • bezt.+akt.2017″ – licencja bezterminowa z zapewnieniem aktualizacji Software Assurance (SA) 3 lata
 • informacje na temat licencji Microsoft.

 

Microsoft OEM

Przetarg nieograniczony nr DZP-361-10/2016cz. III

Produkt dla zmieniających system operacyjny na Windows. Standardowo dostarczamy w wersji 64 bit PL. Zapotrzebowanie na system OEM w wersji 32-bit prosimy o dopisanie w polu „Opis” formularza zlecenia zakupu. W ofercie nie mamy wersji English.
Składanie zapotrzebowań do dnia 24. każdego miesiąca; Obowiązuje formularz Zapotrzebowanie_zakupu_licencji_PLN.xls

Nazwa produktu waluta netto brutto
MS Windows 7 Home Premium 64 OEM PLN 381,30 469,00
MS Windows 7 Home Premium 32 OEM PLN 381,30 469,00
MS Windows 7 Pro 64 OEM PLN 527,64 649,00
MS Windows 7 Pro 32 OEM PLN 527,44 648,75
MS Windows 8.1 64 OEM PLN 348,78 429,00
MS Windows 8.1 32 OEM PLN 348,78 429,00
MS Windows Pro 8.1 64 OEM PLN 511,38 629,00
MS Windows Pro 8.1 32 OEM PLN 511,38 629,00
MS Windows Home 10 PL 64 OEM PLN 453,66 558,00
MS Windows Home 10 PL 32 OEM PLN 453,66 558,00
MS Windows Pro 10 PL 64 OEM PLN 511,38 629,00

Adobe

Przetarg nieograniczony nr DZP-361-10/2016 cz. II
Składanie zapotrzebowań do dnia 9. każdego miesiąca; Obowiązuje formularz Zapotrzebowanie_zakupu_licencji_EUR.xls

Nazwa produktu waluta netto brutto
Acrobat Pro DC PL EUR € 99,47 € 122,35
Adobe Photoshop Elements EN EUR € 33,16 € 40,79
Adobe Photoshop Elements PL win EUR € 33,16 € 40,79
Adobe Premiere Elements PL win EUR € 33,16 € 40,79
Adobe PHSP & PREM Elements Eng EUR € 60,20 € 74,05
Adobe PHSP & PREM Elements PL win EUR € 60,20 € 74,05
Adobe Freehand Eng win EUR € 54,97 € 67,61

Uwaga!

 • Niektóre licencje Adobe CLP uprawniają do instalacji zamiennie wersji Windows lub MAC (więcej na stronach Adobe).
 • Licencja CLP dopuszcza instalację oprogramowania na drugim komputerze (np. domowym) pod warunkiem nie używania obu instalacji jednocześnie.
 • Nie są dostępne poprzednie wersje oprogramowania.

* W przypadku zainteresowania pozostałymi licencjami i wersjami, prosimy o zapoznanie się: z szerszą ofertą – Cennik_Adobe CLP  (zawiera ceny z upustem dla UW i dostępne wersje, które trzeba wpisać w formularzu uniwersalnym) oraz z informacją: Zlecenie zakupu na formularzu uniwersalnym.

 • Uniwersytet Warszawski uczestniczy w programie licencjojowania Adobe CLP. Nr umowy 4600010913.

Corel

Przetarg Art.4.8 procedura otwarta – nr DWI.WZU.2015.023
Składanie zapotrzebowań do dnia 4. każdego miesiąca; Obowiązuje formularz Zapotrzebowanie_zakupu_licencji_EUR.xls

Nazwa produktu waluta netto brutto
Corel Draw Graphics Suite X8 PL/Eng EUR € 73,00 € 89,79
Corel Paint Shop Pro X8 Eng EUR € 30,00 € 36,90
Corel VideoStudio Pro X8 Eng EUR € 30,00 € 36,90
Corel Painter 2016 Edu Eng EUR € 40,00 € 49,20
Corel Pinnacle Studio 19 Ultimate Edu PL/Eng EUR € 86,00 € 105,78

Uwaga!

 • Licencje są jednostanowiskowe i bezterminowe. Poz. 1, 5 (Win) wybór wersji jezykowej podczas instalacji PL/Eng; Poz. 2-3 (Win, Eng); Poz. 4 (Win/Mac, Eng).

ABBYY

Przetarg nieograniczony nr DZP-361-10/2016 cz. IV
Składanie zapotrzebowań do dnia 4. każdego miesiąca; Obowiązuje formularz Zapotrzebowanie_zakupu_licencji_PLN.xls

Nazwa produktu waluta netto brutto
ABBYY FineReader 12 Pro Edu PLN 305,00 375,15
ABBYY FineReader 12 Pro Edu Upg PLN 215,00 264,45
ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Edu PLN 670,00 824,10
ABBYY FineReader 12 Corporate Edition Edu Upg PLN 470,00 578.10
ABBYY PDF Transformer Plus Edu PLN 180,00 221,40

Programy antywirusowe

Zamówienia licencji antywirusowych realizowane są po skompletowaniu PAKIETÓW o minimalnej ilości 5szt.

Symantec

Przetarg nieograniczony – nr DZP-361-10/2016 cz. VI
Składanie zapotrzebowań do dnia 4. każdego miesiąca; Obowiązuje formularz: Zapotrzebowanie_zakupu_licencji_EUR.xls

Nazwa produktu waluta netto brutto
Symantec EndPoint Protection 3y EUR € 19,50 € 23,99

Uwaga!

 • Symantec Endpoint Protection 3y zawiera program antywirusowy, zaporę i jest zarządzalny, ceny licencji new, upgrade,renewal, comp.upgr, zostały ujednolicone i licencje będą realizowane pod jedną nazwą ww produktu.

Kaspersky

Przetarg nieograniczony – nr DZP-361-10/2016 cz. VI
Składanie zapotrzebowań do dnia 14. każdego miesiąca; Obowiązuje formularz Zapotrzebowanie_zakupu_licencji_PLN.xls

Nazwa produktu waluta netto brutto
Kaspersky Endpoint Security for Business Select 3y PLN  39,00  47,97

Uwaga!

 • Kaspersky Endpoint Security for Business Select jest przeznaczony dla stacji roboczych.

ESET

Przetarg Art.4.8 procedura otwarta – nr DWI.WZP.2016.008
Składanie zapotrzebowań do dnia 14. każdego miesiąca; Obowiązuje formularz Zapotrzebowanie_zakupu_licencji_PLN.xls

Nazwa prodproduktu waluta netto
za 36 miesięcy
brutto
za 36 miesięcy
ESET Endpoint Antivirus Suite (do V 2019) PLN  29,16 35,87
ESET Endpoint Security Suite (do V 2019) PLN  34,92 42,95

Uwaga!

 • Wszystkie zamówienia będą realizowane na pełny produkt, ceny upgrade i pełnego produktu są takie same.
 • Licencje terminowe, termin określony w certyfikacie firmowym dostawcy (ważne od daty zakupu do V 2016).
 • Ceny licencji programu ESET zmniejszają się proporcjonalnie do ilości pozostałych miesięcy.


Pozostałe oprogramowanie

Pozostałe oprogramowanie jednostki kupują je w ramach swojej samodzielności.

Jednostki mogą proponować rozszerzenie oferty DWI o nowe produkty. Po kolejnym przetargu nasza oferta może być rozszerzona o nowe licencje. W tej sprawie Prosimy po kontakt: licencje@adm.uw.edu.pl