Zakupy (książki, materiały, aparatura)

Szanowni Państwo,

W związku z wdrażaniem nowego systemu finansowo-kadrowego SAP na UW, wszelkie wydatkowane środki (zakupy) winny być poprzedzone złożeniem tzw.Wniosku zakupowego i zaakceptowaniem ich zakupu przez prodziekana ds. finansowych Wydziału.

Brak złożenia wspomnianego wniosku będzie skutkował nieprzyjęciem do rozliczenia przez Wydział przedłożonych faktur i wobec tego koniecznością pokrycia tych kosztów przez osobę, która wydatkowała środki finansowe.


zwrot

ROZLICZENIE GOTÓWKOWE – druk z prośbą o przelanie środków na konto (płatność faktury/rachunku gotówką ze środków własnych)


ksiazki

 

Zakup książek od osób prywatnych
zaktualizowany 2021 Protokół konieczności [doc]


materialy-80x80  

Zamówienia – materiały, papier, tonery

Dział Zamówień Publicznych UW

lub Biuro Gospodarcze UW

******************************************

papier

PAPIER
W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-105/2020  na sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została wybrana firma: EKO-BIURO  Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05  na okres 12 miesięcy od dnia 01.12.2020 r. lub do wyczerpania kwoty  [pismo]

Formularz-zamowienia-_zwykły A4

Formularz-zamowienia-zalacznik-do-umowy (wszystkie formaty i kolory)

Źródło: http://dzp.uw.edu.pl/dla-pracownikow-uw/

******************************************

TONERY toner

Umowa nr. DZP-362-81/2019, na dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego została zawarta z firmą Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Automatyka Biurowa Sp. z o.o.

Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy tj. do 24 września 2020 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

Druk zamówienia [doc]
Formularz cenowy

Źródło: http://www.bg.uw.edu.pl/

lub

MIKRO Dariusz Osowiecki
ul. Ordynacka 14

00-358 Warszawa
tel: 22 827-62-02

22 826 75 44
kom.: 601 244 701
www.mikrosklep.pl

******************************************

MATERIAŁY BIUROWE
AMAD Sp. z o.o. NEW

WW wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361-111/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek organizacyjnych UW na rok 2021 r.” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2021 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa. [Pismo przewodnie] [Katalog 2021] [Formularz zamówienia 2021]

Skan zamówienia z odpowiednimi podpisami należy wysłać na adres: zamowienia@amad.pl

Źródło: http://dzp.uw.edu.pl/dla-pracownikow-uw/

Poza przetargiem można nabywać wszystkie produkty, które nie wchodzą w skład przetargu.

Do zamówień produktów poza przetargiem również firmę AMECO Wszystko dla Biura http://wszystkodobiura.pl/

******************************************

wizytowka
Biuro Promocji UW

Wizytówki służbowe
Materiały promocyjne
Kalendarze książkowe i ścienne


komputery

ZAKUP KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA

Zamówienia publiczne – zamówienia środków trwałych (komputery, laptopy)

JAK ZGŁOSIĆ ZAPOTRZEBOWANIE NA SPRZĘT
Z pomocą formularza (http://dsi.it.uw.edu.pl/dsi/formularze/) możemy składać zapotrzebowanie na:

 1. Sprzęt standardowy. Wybierając sprzęt standardowy, formularz sam automatycznie wycenia i wylicza wartość (zakup w ramach umowy na sukcesywną sprzedaż sprzętu komputerowego);
 2. Sprzęt wg własnej specyfikacji. W formularzu należy podać maksymalną cena jednostkową, a formularz wyliczy wartość. Specyfikację techniczną (zgodną z wymogami Prawa Zamówień Publicznych! oraz Rekomendacjami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dot. zasad formułowania wymagań Zamawiającego dla wybranych parametrów technicznych sprzętu komputerowego!) należy dołączyć do zapotrzebowania
 3. DWI dokonuje rejestracji zapotrzebowań na podstawie ceny netto.

Formularz z załączoną specyfikacją należy przekazać do Działu Wsparcia Informatycznego UW.
Dodatkowo specyfikację techniczną w formie edytowalnej (najlepiej w formacie MS Word) należy przesłać na adres: zakupypc@adm.uw.edu.pl .

Zobacz więcej na stronie http://dwi.it.uw.edu.pl/, w tym:

Uwaga: w związku z ZARZĄDZENIEM NR 94 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji  urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest:
1) jednostka centralna;
2) monitor;
3) drukarka;
4) skaner;
5) nagrywarka zewnętrzna;
6) urządzenie wielofunkcyjne, np. łączące funkcje drukarki, skanera, itp.

Nie będzie to natomiast dysk zewnętrzny o wartości nieprzekraczającej 1.000,00 PLN, który w takim przypadku należy uznać za materiał.

Druki przyjęcia środka trwałego (po zakupie aparatury lub składnika niskocennego)
obowiązujące od 9 września 2019 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 94 REKTORA UW z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji [pdf]

Za podstawową jednostkę podlegającą ewidencji jako środek trwały przyjmuje się pojedynczy składnik majątku trwałego spełniający określone funkcje. Dla sprzętu komputerowego urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest:

  • jednostka centralna;
  • monitor;
  • drukarka;
  • skaner;
  • nagrywarka zewnętrzna;
  • urządzenie wielofunkcyjne, np. łączące funkcje drukarki, skanera, itp


Cennik wynajmu sal

Wykaz sal w dyspozycji administracji centralnej wraz ze stawkami za używanie dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz na cele nie związane z prowadzeniem zajęć dydaktycznych.

Rezerwacje sal prowadzi Biuro Spraw Studenckich: tel. 22 55 24 020

 http://www.bg.uw.edu.pl/cennik-sal