Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana

2017

 
 
 
Archiwalne:

Zarządzenie nr 25 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Studium Europy Wschodniej WO UW uzupełniające POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 24 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 14 kwietnia 2016 r. uzupełniające POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 23 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2015/2016 w Studium Europy Wschodniej WO UW uzupełniające POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 22 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 7 lipca 2015 r. uzupełniające POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 21 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie odbywania zajęć i dyżurów w jednostkach Wydziału Orientalistycznego UW


Zarządzenie nr 20 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Studium Europy Wschodniej WO UW uzupełniające
POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2014/2015
na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 19 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 15 marca 2014 r.
uzupełniające POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Warszawskim

 


Zarządzenie nr 18 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Studium Europy Wschodniej WO UW uzupełniające POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 17 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 4 lipca 2013 r.
uzupełniające POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 16 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad przyznawania urlopu naukowego i okolicznościowego


Zarządzenie nr 15 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 11 kwietnia 2013r.
w sprawie zasad powrotu studenta na studia po urlopie


Zarządzenie 14 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad powtarzania przedmiotów niezaliczonych w semestrze zimowym


Zarządzenie nr 13 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad określania równoważności przedmiotów


Zarządzenie nr 12 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia WO na kadencję 2012–2016


Zarządzenie nr 11 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2012/2013 w Studium Europy Wschodniej UW uzupełniające POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 10 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 19 kwietnia 2012 r. uzupełniające POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie Dziekana nr 9 z dnia 28 czerwca 2011 r. dotyczące realizacji pensum dydaktycznego przez pracowników Wydz. Orientalistycznego

1. Pracownicy Wydziału Orientalistycznego zobowiązani są do realizacji w pierwszej kolejności zadań dydaktycznych wynikających z programu studiów. Inne zajęcia dydaktyczne (np. ogólnouniwersyteckie, fakultatywne) mogą być prowadzone po obsadzeniu zajęć programowych na Wydziale.

2. Zajęcia realizowane w ramach godzin nadliczbowych wymagają pisemnej zgody dziekana. Uzyskanie zgody jest warunkiem uzyskania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW
prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo


Zarządzenie nr 6 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach i zaliczeniach


Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach


Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Studium Europy Wschodniej WO UW
uzupełniające
POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie Warszawskim


 Zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 12 maja 2011 r.
uzupełniające
POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2011/2012
na Uniwersytecie Warszawskim

1. SEMESTR ZIMOWY
– 1 października 2011 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
– 31 października 2011 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
– 12 listopada 2011 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
– studenci I roku zobowiązani są złożyć indeksy/karty osiągnięć opiekunom do 5 marca 2012; opiekunowie studentów zobowiązani są przekazać indeksy/karty osiągnięć do dziekanatu ds. studenckich do 12 marca 2012

2. SEMESTR LETNI
– 5 kwietnia 2012 zajęcia dydaktyczne odbywają się do godziny 12.50
– 2 maja 2012 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
– 8 czerwca 2012 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
– studenci wszystkich lat zobowiązani są złożyć indeksy/karty osiągnięć opiekunom do 17 września 2012; opiekunowie studentów zobowiązani są przekazać indeksy/karty osiągnięć do dziekanatu ds. studenckich do 24 września 2012

Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW
prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo


Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Orientalistycznego
z dnia 7 kwietnia 2011 r.

Zobowiązuje się kierowników katedr, zakładów i studium WO do kontroli wymiaru realizowanego przez pracowników pensum. Prowadzenie zajęć dydaktycznych przekraczających obowiązujące pensum możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana.