Zarządzenia Dziekana

Zarządzenia Dziekana

2017

Archiwalne:

Zarządzenie nr 25 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2016/2017 w Studium Europy Wschodniej WO UW uzupełniające POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 24 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 14 kwietnia 2016 r. uzupełniające POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2016/2017 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 23 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2015/2016 w Studium Europy Wschodniej WO UW uzupełniające POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 22 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 7 lipca 2015 r. uzupełniające POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2015/2016 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 21 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 2 lipca 2015 r.
w sprawie odbywania zajęć i dyżurów w jednostkach Wydziału Orientalistycznego UW


Zarządzenie nr 20 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2014/2015 w Studium Europy Wschodniej WO UW uzupełniające
POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2014/2015
na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 19 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 15 marca 2014 r.
uzupełniające POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2014/2015 na Uniwersytecie Warszawskim

 


Zarządzenie nr 18 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 30 września 2013 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2013/2014 w Studium Europy Wschodniej WO UW uzupełniające POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 17 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 4 lipca 2013 r.
uzupełniające POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2013/2014 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 16 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad przyznawania urlopu naukowego i okolicznościowego


Zarządzenie nr 15 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 11 kwietnia 2013r.
w sprawie zasad powrotu studenta na studia po urlopie


Zarządzenie 14 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad powtarzania przedmiotów niezaliczonych w semestrze zimowym


Zarządzenie nr 13 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 11 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad określania równoważności przedmiotów


Zarządzenie nr 12 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW
z dnia 26 marca 2013 r.
w sprawie powołania Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia WO na kadencję 2012–2016


Zarządzenie nr 11 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2012/2013 w Studium Europy Wschodniej UW uzupełniające POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie nr 10 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 19 kwietnia 2012 r. uzupełniające POSTANOWIENIE NR 2 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2012/2013 na Uniwersytecie Warszawskim


Zarządzenie Dziekana nr 9 z dnia 28 czerwca 2011 r. dotyczące realizacji pensum dydaktycznego przez pracowników Wydz. Orientalistycznego

1. Pracownicy Wydziału Orientalistycznego zobowiązani są do realizacji w pierwszej kolejności zadań dydaktycznych wynikających z programu studiów. Inne zajęcia dydaktyczne (np. ogólnouniwersyteckie, fakultatywne) mogą być prowadzone po obsadzeniu zajęć programowych na Wydziale.

2. Zajęcia realizowane w ramach godzin nadliczbowych wymagają pisemnej zgody dziekana. Uzyskanie zgody jest warunkiem uzyskania wynagrodzenia za godziny nadliczbowe.

Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW
prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo


Zarządzenie nr 6 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecności na egzaminach i zaliczeniach


Zarządzenie nr 5 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zasad usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach


Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2011/2012 w Studium Europy Wschodniej WO UW
uzupełniające
POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2011/2012 na Uniwersytecie Warszawskim


 Zarządzenie nr 2 Dziekana Wydziału Orientalistycznego UW z dnia 12 maja 2011 r.
uzupełniające
POSTANOWIENIE NR 1 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2011/2012
na Uniwersytecie Warszawskim

1. SEMESTR ZIMOWY
– 1 października 2011 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
– 31 października 2011 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
– 12 listopada 2011 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
– studenci I roku zobowiązani są złożyć indeksy/karty osiągnięć opiekunom do 5 marca 2012; opiekunowie studentów zobowiązani są przekazać indeksy/karty osiągnięć do dziekanatu ds. studenckich do 12 marca 2012

2. SEMESTR LETNI
– 5 kwietnia 2012 zajęcia dydaktyczne odbywają się do godziny 12.50
– 2 maja 2012 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
– 8 czerwca 2012 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
– studenci wszystkich lat zobowiązani są złożyć indeksy/karty osiągnięć opiekunom do 17 września 2012; opiekunowie studentów zobowiązani są przekazać indeksy/karty osiągnięć do dziekanatu ds. studenckich do 24 września 2012

Dziekan Wydziału Orientalistycznego UW
prof. dr hab. Jolanta Sierakowska-Dyndo


Zarządzenie nr 1 Dziekana Wydziału Orientalistycznego
z dnia 7 kwietnia 2011 r.

Zobowiązuje się kierowników katedr, zakładów i studium WO do kontroli wymiaru realizowanego przez pracowników pensum. Prowadzenie zajęć dydaktycznych przekraczających obowiązujące pensum możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody Dziekana.

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.