Skip to main content

ZIP – Studia

Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka 2021/2022

Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka 2020/2021

_____________________

 

Rekrutacja: https://irk.oferta.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2019/programme/S2-KMAA/?from=field:P_KMAA

Kontakt mailowy:  mgr.azjaafryka@uw.edu.pl

 


 

  1. Koncepcja kształcenia:

Celem kształcenia na kierunku Komunikacja międzykulturowa jest przekazanie studentom wiedzy i kompetencji niezbędnych do funkcjonowania w międzynarodowym i zróżnicowanym środowisku pracy. Absolwent przygotowany będzie do organizowania pracy międzynarodowego zespołu, wchodzenia w biznesowe i towarzyskie kontakty z przedstawicielami innych kultur, minimalizowania wpływu kulturowo warunkowanych nieporozumień oraz wykorzystywania pełnego potencjału, który zapewnia praca w różnorodnym środowisku. Studia pozwolą zdobyć umiejętności komunikacyjne, językowe, kulturowe i organizacyjne, pozwalające na efektywny kontakt, odczytywanie komunikatów zgodnie z obowiązującym w danej kulturze kodem komunikacyjnym oraz zarządzanie kadrami w międzynarodowym środowisku. Zajęcia będą również kładły nacisk na poznanie i zrozumienie kultur Azji i Afryki oraz na procesy przenikania się kultur, zwłaszcza współcześnie za sprawą globalizacji.

  1. Przedmioty przykładowe (forma i zakres tematyczny):

Zakres zajęć obejmuje wiedzę na temat teorii komunikacji, mediów, kultury masowej,  kultury biznesu, zarządzania zespołem, podstawy wiedzy na temat dyplomacji, muzealnictwa, historii i stosunków międzynarodowych Azji i Afryki, antropologii, praw człowieka i zagadnień postkolonialnych. Zajęcia dostarczają nie tylko ogólnych podstaw omawianych zagadnień, ale przede wszystkim pogłębionej wiedzy dotyczącej kultur Azji i Afryki oraz praktycznych umiejętności niezbędnych do codziennych kontaktów i efektywnej współpracy. Zajęcia mają formę wykładów, ćwiczeń oraz warsztatów. Dodatkowo student będzie miał możliwość nauki dwóch języków – japońskiego i arabskiego. Wśród wykładowców są zarówno specjaliści z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, jak i praktycy w dziedzinach organizacji pracy, komunikacji i biznesu. 

  1. Wymagania i forma rekrutacji:

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych uczelni państwowych lub niepaństwowych mających akredytację MEN. W otwartym postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane: a) ocena na dyplomie, b) średnia z całego okresu studiów, c) wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie ogólnej orientacji kandydata na temat komunikacji oraz jego wiadomości na temat krajów i kultur Azji i Afryki.

  1. Perspektywy zawodowe absolwenta:

Absolwent Komunikacji międzykulturowej będzie przygotowany do pracy w wielokulturowym środowisku oraz do szkolenia innych osób na temat kulturowej różnorodności. Jego umiejętności organizacyjne pozwolą mu na znalezienie zatrudnienia w działach Human Resources firm, które posiadają zróżnicowany, międzynarodowy zespół, w organizacjach biznesowych, które utrzymują kontakty z partnerami z krajów Azji i Afryki, w administracji państwowej, zwłaszcza tej związanej z polityką zagraniczną, w organizacjach trzeciego sektora, które zajmują się kwestiami współpracy międzynarodowej i ochrony praw człowieka, w szkołach lub instytucjach związanych z promowaniem kultury (muzea, ośrodki kultury), a także w instytucjach zajmujących się prowadzeniem szkoleń.

Koordynator merytoryczny na WO
dr hab. Hanna Dorota Rubinkowska-Anioł 

e-mail: hrubinkowska@yahoo.com

Koordynator administracyjny na WO
Lena Wołkowyska

e-mai: l.wolkowyska@uw.edu.pl)

 

Program realizowany jest od 2 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2022 roku. W ramach programu zostaną sfinansowane m.in. nowe kierunki studiów, stypendia na wyjazdy zagraniczne, szkolenia i szkoły letnie, a także rozwój systemów informatycznych uczelni. Celem programu jest podniesienie jakości nauczania, wzbogacenie oferty studiów doktoranckich, rozwój kompetencji studentów i pracowników, usprawnienie i unowocześnienie zarządzania.


Projekt realizowany jest w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego i finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem programu ZIP, realizowanego na UW w latach 2018-2022, jest rozwój kompetencji studentów, doktorantów i pracowników oraz wprowadzenie narzędzi, które pozwolą usprawnić zarządzanie uczelnią. Dofinansowanie programu wynosi ponad 38 mln zł. Więcej informacji na www.zip.uw.edu.pl.