Skip to main content

Administracja

Dziekanat główny

mgr Ewa Szczerkowska

Dyrektor administracyjny – sprawy kadrowe

tel. 022 55-22-402
email: e.szczerkowska@uw.edu.pl;

mgr inż. Ewa Lemieszek

urlopy, umowy cywilnoprawne i sprawy socjalne

tel. 022 55-22-401
email: e.lemieszek@uw.edu.pl

mgr Robert Wąs

sekretariat Dziekana, doktoraty, badania naukowe, Rada Wydziału, postępowania habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora

tel. 022 55-22-212
email: r.was4@uw.edu.pl


Dziekanat studencki

Anna Bengsz

afrykanistyka, arabistyka, egiptologia, hebraistyka, indologia, iranistyka, mongolistyka i tybetologia, turkologia, Wschód Starożytny, African Studies i Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others

tel. 022-55-24-052
email: anna.bengsz@uw.edu.pl

Lena Wołkowyska

sinologia, koreanistyka, Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka

tel. 022-55-22-200
email: l.wolkowyska@uw.edu.pl

Monika Zeman

japonistyka, rada dydaktyczna

tel. 022-55-24-052
email: m.zeman@uw.edu.pl

Małgorzata Lechicka- Owczarek

USOS, sylabusy, protokoły, rejestracja na zajęcia

  • Sekretarz Rady Dydaktycznej
   Monika Zeman
  • Sprawozdawczość
   Anna Bengsz
  • ZIP na Wydziale Orientalistycznym
   Lena Wołkowyska

  Pełnomocnicy

  dr Izabela Will

  Pełnomocnik KJD WO ds. Erasmusa

  dr Konrad Zasztowt

  Koordynator Programu MOST na WO

  dr Jan Rogala

  Pełnomocnik KJD WO ds. rekrutacji

  Sekcja Finansowa wydziału

  Katarzyna Mgłosiek – pełnomocnik kwestora
  tel./fax: 022 55-22-511
  email: k.mglosiek@uw.edu.pl

  Irena Kryśkiewicz
  tel./fax: 022 55-22-511
  email: i.kryskiewicz@uw.edu.pl


  Sekcja Obsługi Badań

  mgr Beata Kryśkiewicz (od 14:00)
  tel: 022 55-24-053
  email: beatabest@adm.uw.edu.pl,
  b.kryskiewicz@uw.edu.pl
  (kontakt do 14:00 – Biuro Obsługi Badań UW, tel.: 022 55 24 208)


  Komputerowa pomoc techniczna

  Jarosław Ciołek

  tel. 605 420 639
  email: j.ciolek@uw.edu.pl