Skip to main content

Wydarzenia

Seminarium Afrykanistyczne „Przemiany tożsamości etnicznej studentów w Kenii a poczucie więzi z przyrodą”

2024-05-27

Justyna Kępska, Tomasz Kępski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
prowadzenie: dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW
06.06.2024 (czwartek), g. 17:00
online: https://meet.google.com/qhw-hdad-fgh

Etniczność to poczucie odrębności, podzielania podobnej kultury, języka, solidarności grupowej oraz wspólnych interesów politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych. Można stwierdzić, że etniczność jest jednym z podstawowych czynników opisujących tożsamość człowieka w Afryce Wschodniej.  Zmiany tożsamości etnicznej wśród młodych ludzi zachodzą w sposób dynamiczny. Niegdyś kluczowymi wyznacznikami tożsamości etnicznej był język oraz rozmieszczenie terytorialne. Obecnie tożsamość etniczna jest silnie związana z interesami politycznymi i ekonomicznymi oraz postępującym procesem urbanizacji. W literaturze opisywanych jest wiele koncepcji, które badają bliskość człowieka z naturą i postawy indywidualne wobec przyrody. Niektóre  z nich rozpatrują  te  relacje  z  pozycji emocjonalnego  lub  poznawczego  aspektu. W niniejszym badaniu, przeprowadzonym w ramach projektu doktorskiego pt. „Postawy młodzieży studenckiej w Kenii wobec środowiska przyrodniczego i ich uwarunkowania”, poczucie więzi z przyrodą zostało opisane przez dwa czynniki. Pierwszy z nich, łączność z przyrodą (Nature-bond), który określa niejawny lub jawny związek z przyrodą, oparty na historii, emocjach lub reprezentacji poznawczej. Drugi, więź z przyrodą (Conectedness to Nature), określa stopień, w jakim jednostki uwzględniają naturę jako część swojej tożsamości. Wstępne wyniki badań wskazują, że transformacja tej społeczności, przemiany tożsamości etnicznej studentów oraz zarzucanie tradycji i kultury etnicznej, nie przekłada się na stosunek do przyrody.

O autorach:

Justyna Kępska – absolwentka biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. W ramach projektu doktorskiego bada postawy wobec środowiska przyrodniczego wśród studentów w Kenii. Badania przyczynią się do rozpoznania zróżnicowania i wewnętrznej struktury tych postaw oraz zrozumienia ich związku z reprezentowanymi przez tę młodzież wartościami.

Tomasz Kępski – absolwent geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. W ramach projektu doktorskiego bada  zakres oraz kierunek przemian społecznych i kulturowych, jakie dokonują się w grupie etnicznej Samburu w Kenii na skutek rozwoju gospodarczego kraju, a także rozpoznanie opinii przedstawicieli tejże społeczności na temat zachodzących zmian.

  • PLAKAT.pdf

„Bliski Wschód w komiksie: migracja” – 11 maja 2024, g. 19.00, w Najlepszej księgarni.

2024-05-06

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na sprowadzenie dziewczynki ze Strefy Gazy na leczenie do Polski.

W jaki sposób doświadczenia uchodźstwa i migracji znalazły swoją drogę do komiksu? Jak migranci i potomkowie migrantów z krajów Bliskiego Wschodu mówią o drodze, którą  przebyli oni i ich rodzice? A w końcu — czego możemy nauczyć się o polityce migracyjnej od twórczyń i twórców takich jak Marjane Satrapi czy Riad Sattouf? Już 11 maja Olga Wróbel zapyta o to dr Martę Widy-Behiesse i Karolinę Cieślik-Jakubiak, rzecz jasna w Najlepszej Księgarni. 

Spotkamy się jednak nie tylko po to, aby wspólnie porozmawiać o komiksach, ale też wesprzeć zbiórkę na rzecz ewakuacji i leczenia małej Sabah z Az-Zawajdy w Strefie Gazy. Ośmioletnia dziewczynka choruje na perlaka wrodzonego, który skutkuje postępującą utratą słuchu. Dzięki deklaracji dr. Rashada Abushammalha z siedleckiego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sabah otrzyma profesjonalną pomoc w Polsce, najpierw musi jednak bezpiecznie do niej dotrzeć wraz z mamą i braćmi. Więcej informacji na temat Sabah i celu zbiórki znajdziecie tutaj: https://4fund.com/npjb3w

Koszt biletu-cegiełki to 15 PLN. Prosimy o zabranie ze sobą gotówki. 

Na miejscu kupicie też komiksy o bliskowschodniej tematyce z 20% zniżką. 

Gościnie:

dr Marta Widy-Behiesse – arabistka, islamolożka z Wydziału Orientalistycznego UW. Prowadzi zajęcia dotyczące muzułmanów i muzułmanek w Europie Zachodniej, krajów Maghrebu, kultury popularnej i zagadnień równościowych. Popularyzatorka nauki, autorka wielu artykułów naukowych. Ostatnio ukazała się jej książka „Feministki muzułmańskie na Zachodzie” (Dialog 2021). Współtworzy Zakład Islamu Europejskiego i nowo powstałą Pracownię badań nad kulturą i sztuką Azji i Afryki WO UW.

Karolina Cieślik-Jakubiak — publicystka zajmująca się regionem Bliskiego Wschodu, redaktorka prowadząca bliskowschodniej serii Rahla w Wydawnictwie ArtRage. Pilnie śledzi przecięcia etniczności i popkultury, o czym czasem nawet pisze. Późna studentka Zakładu Iranistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wkrótce planuje wreszcie obronić się z lewicy rewolucyjnej w Iranie. 

link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1173457103558377