Skip to main content

Wydarzenia

Seminarium Afrykanistyczne: Empoderamiento (Wzmocnienie). Współczesna kultura afro-argentyńska i afro-brazylijska

2024-03-18

W najbliższy czwartek 21 marca o godz. 17.00 na Seminarium Afrykanistycznym dr Katarzyna Cytlak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosi referat pt. „Empoderamiento (Wzmocnienie). Współczesna kultura afro-argentyńska i afro-brazylijska”. 

Link do spotkania: https://meet.google.com/dgn-xjnb-nir

  • Seminarium Afrykanistyczne: Empoderamiento (Wzmocnienie). Współczesna kultura afro-argentyńska i afro-brazylijska – plakat [pdf]

Streszczenie: Katarzyna Cytlak, Empoderamiento (Wzmocnienie). Współczesna kultura Afro-Argentyńska i Afro-Brazylijska.
Odwołując się do peruwiańskiego socjologa Aníbala Quijano i jego „kolonialności władzy”- kluczowego pojęcia analitycznego podkreślającego utrzymywanie się wzorców z kolonialnej przeszłości, uchwyconych w latynoamerykańskich debatach nad kondycją postkolonialną, wykład postara się przedstawić procesy invisibilizacji kultur afrykańskich w Ameryce Południowej (w szczególności w Argentynie). Sztuka i kultura odnosząca się do afrykańskiego dziedzictwa będzie rozumiana jako forma oporu i wzmocnienia (empoderamniento) wobec homogenizujących i hegemonicznych dyskursów i praktyk. Wykład analizować będzie kulturową aktywność Espacio Malcolm w Buenos Aires i działalność artystyczną argentyńskiego fotografa Nicolása Parodiego, który we współpracy ze Stowarzyszeniem Diafar (Stowarzyszenie Diaspory Afrykańskiej w Argentynie) poszukuje wypełnienia „estetycznej i wizualnej luki” w argentyńskiej świadomości kulturowej oraz dąży do wizualizacji śladów afrykańskiego i afro-argentyńskiego dziedzictwa w sztuce, kulturze i historii narodowej. Środowisko argentyńskie będzie skontrastowane z brazylijskim, gdzie afrykańskość nie stanowi przedmiotu wyparcia. Wykład będzie analizować prace artystyczne twórców rewindykujących poprzez sztukę swoje afrykańskie korzenie, jak Rosana Paulino, Flávio Cerqueira, Jaime Lauriano i Agnaldo Manoel dos Santos.

Karzyna Cytlak jest historyczką sztuki pracującą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (na kierunku Krytyka Sztuki), której badania koncentrują się na twórczości artystycznej w Europie Środkowej i Ameryce Łacińskiej. Zajmuje się sztuką konceptualną, architekturą radykalną i utopijną, sztuką zaangażowaną społecznie oraz teorią sztuki w odniesieniu do krajów postsocjalistycznych, widzianą z perspektywy transmodernistycznej i transnarodowej.  W 2012 roku uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Następnie odbyła staż podoktorski w Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas w Argentynie (CONICET) oraz na Uniwersytecie San Martín w Argentynie. Pracowała w Szkole Nauk Humanistycznych Uniwersytetu San Martín w Argentynie. Jest stypendystką Uniwersytetu Paris 4 Sorbonne (Paryż), Terra Foundation for American Art (Chicago) oraz Institut National d’Histoire de l’Art (Paryż). W 2018 i 2019 r. uczestniczyła w międzynarodowym programie CAA-Getty. Wybrane publikacje obejmują artykuły w Umění/Art, Eadem Utraque Europa, Telón de Fondo, Third Text, RIHA Journal, Modos (Universidade Estadual de Campinas), Revista de História da Arte (University Nova de Lisboa) i Acta Academiae Artium Vilnensis.