Skip to main content

Władze

Dziekan

prof. dr hab. Piotr Taracha

Dziekan wydziału

email: piotr.taracha@uw.edu.pl
dyżur:
poniedziałek 11:00-13:00,

czwartek 11:30-14:00
Sekretariat:
tel.:
22 55 22 212

Prodziekani

dr hab. Józef Pawłowski

Prodziekan ds. finansowych

email: jozef.pawlowski@uw.edu.pl
dyżur:
Sekcja Finansowa:
tel.: 22 55 22 511

dr Marta Widy-Behiesse

Prodziekan ds. studenckich

email: m.widy-behiesse@uw.edu.pl
dyżur:
wtorek 10.00-11.00
ul. Tyniecka 15/17 pok. 08
czwartek 10.00-11.00
zdalnie: uw-edu-pl.zoom.us
Dziekanat: tel.: 22 55 22 200

UWAGA! Dziekanat nie udziela informacji na temat rekrutacji!

Dziekanat Główny

mgr Ewa Szczerkowska

Dyrektor administracyjny – sprawy kadrowe

tel. 022 55-22-402
email: e.szczerkowska@uw.edu.pl;

mgr inż. Ewa Lemieszek

urlopy, umowy cywilnoprawne i sprawy socjalne

tel. 022 55-22-401
email: e.lemieszek@uw.edu.pl

mgr Robert Wąs

sekretariat Dziekana, doktoraty, badania naukowe, Rada Wydziału, postępowania habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora

tel. 022 55-22-212
email: r.was4@uw.edu.pl