Skip to main content

Struktura Wydziału

Katedry

Katedra Arabistyki i Islamistyki

[nr jednostki 36-01-00]
kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
email: k.pachniak@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-343

Katedra Azji Południowej

[nr jednostki 36-03-00]
kierownik: dr hab. Jacek Woźniak
email: indologia@uw.edu.pl
email: jacek.wozniak@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-459

Katedra Języków i Kultur Afryki

[nr jednostki 36-09-00]
kierownik: dr hab. Beata Wójtowicz, prof. ucz.
email: afrykanistyka.orient@uw.edu.pl
email: b.wojtowicz@uw.edu.pl
tel: 022 55-20-517

Katedra Japonistyki

[nr jednostki 36-08-00]
kierownik: dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, prof. ucz.
email: i.nawrocka@uw.edu.pl
email: japonistyka@orient.uw.edu.pl
tel. 022 55-20-464

Zakłady

Zakład Egiptologii

kierownik: dr hab. Kamil Omar Kuraszkiewicz, prof. ucz.
email: k.o.kuraszkiewicz@uw.edu.pl
tel. 022 55 20 735
email: egiptologia.orient@uw.edu.pl

Zakład Hebraistyki

[nr jednostki 36-05-00]
kierownik: dr Angelika Adamczyk
email: aadamczyk@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-518

Zakład Iranistyki

[nr jednostki 36-06-00]
kierownik: dr Sylwia Surdykowska-Konieczny
email: s.surdykowska@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-353

Zakład Islamu Europejskiego

[nr jednostki 36-07-00]
kierownik: dr hab. Agata Nalborczyk, prof. ucz.
email: agata.nalborczyk@uw.edu.pl
tel. 022 55-22-201

Zakład Koreanistyki

[nr jednostki 36-12-00]
kierownik: dr Anna Paradowska
email: a.paradowska@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-978 (ul. Hoża 69)

Zakład Sinologii

[nr jednostki 36-10-00]
kierownik zakładu: dr Małgorzata Religa
email: malgorzata.religa@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-689

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej

[nr jednostki 36-11-00]
kierownik: dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, prof. ucz.
email: a.bareja-starzynska@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-513 (mongolistyka)
tel. 022 55-20-353 (turkologia)

Sekcja Turkologii  | Sekcja Ludów Azji Środkowej

Zakład Wschodu Starożytnego

[nr jednostki 36-02-00]
kierownik: dr hab. Olga Drewnowska-Rymarz
email: o.drewnowska@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-439
email: asyriologia.orient@uw.edu.pl

Pozostałe jednostki

Studium Europy Wschodniej

kierownik: mgr Jan Malicki
email: j.malicki@uw.edu.pl
tel. 022 55-22-555
email: studium@uw.edu.pl

Wydziałowa Szkoła Języków Wschodnich

kierownik: mgr Inga Kotańska
e-mail: lektoraty.studium@uw.edu.pl
ul. Oboźna 7 lok. 7, codziennie w godz. 12.00 – 17.00
tel. 022 55-20-937, fax 022 55-20-916

Centrum Studiów Azerbejdżańskich

Ul. Hoża 69, pok. 134
email: cas.office@uw.edu.pl
dr Nargiz Akhundova – n.akhundova@uw.edu.pl
dr Shahla Kazimova – s.kazimova@uw.edu.pl

Pracownia Studiów nad Buddyzmem

kierownik: dr hab. Katarzyna Marciniak
email: k.marciniak3@uw.edu.pl
tel. 022 828-55-77

Pracownia badań kultury i sztuki Azji i Afryki

dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. ucz.
e-mail: h.rubinkowska@uw.edu.pl

Pracownia Studiów nad Judaizmem

dr hab. Roman Marcinkowski,
e-mail: r.marcinkowski@uw.edu.pl

Biblioteka Wydziału

tel. 022 55-20-858
kierownik: mgr Małgorzata Wróblewska