Skip to main content

Opiekunowie

OPIEKUNOWIE STUDENTÓW
na Wydziale Orientalistycznym UW w roku akademickim 2023/24

KATEDRY
Katedra Arabistyki i Islamistyki
kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
email: k.pachniak@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-343
email: arabistyka@uw.edu.pl
 
Opiekun studentów:
mgr Joanna Musiatewicz
email:  joanna.musiatewicz@uw.edu.pl
 
  
Katedra Azji Południowej
kierownik: prof. dr hab. Jacek Woźniak
email:  jacek.wozniak@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-459

Opiekun studentów:
dr Weronika Rokicka
email: w.rokicka@uw.edu.pl
  
 
Katedra Języków i Kultur Afryki
kierownik: dr hab. Beata Wójtowicz
tel: 022 55-20-517
email: afrykanistyka.orient@uw.edu.pl
email: b.wojtowicz@uw.edu.pl
 
Opiekun studentów:
dr Sabina Brakoniecka
email: s.brakoniecka@uw.edu.pl
  
 
Katedra Japonistyki
kierownik: dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, prof. ucz.
email: i.nawrocka@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-464
 
Opiekunowie studentów:
studia licencjackie I, II, III rok – dzienne oraz I i II rok – wieczorowe
dr Marta Trojanowska
email: mk.trojanowska@uw.edu.pl

studia licencjackie wieczorowe III rok i studia magisterskie
mgr Urszula Mach-Bryson
email: u.mach-bryson@uw.edu.pl 

 
 
 
ZAKŁADY:
Zakład Egiptologii
kierownik: dr hab. Kamil Omar Kuraszkiewicz
email: k.o.kuraszkiewicz@uw.edu.pl;
 tel. 022 55 20 735
email: egiptologia.orient@uw.edu.pl
 
Opiekun roku:
dr Daniel Takacs  
email: d.takacs@uw.edu.pl
  
 
Zakład Hebraistyki
kierownik: dr hab. Angelika Adamczyk 
email: aadamczyk@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-518
 
Opiekun studentów:
dr Anna Piątek
email: a.piatek4@uw.edu.pl
  
 
Zakład Iranistyki
kierownik: dr Sylwia Surdykowska-Konieczny
email: s.surdykowska@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-353
 
Opiekun studentów:
dr Urszula Pytkowska-Jakimczyk 
email:  u.pytkowska@uw.edu.pl
 
  
Zakład Koreanistyki
kierownik: dr Anna Paradowska
email: a.paradowska@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-978 (ul. Hoża 69)
 
Opiekunowie studentów:
studia magisterskie i licencjackie dzienne
dr Kamila Kozioł
email: kamila.koziol@uw.edu.pl
studia licencjackie wieczorowe
dr Anna Diniejko-Wąs
email: ae.diniejko2@uw.edu.pl
 
 
Zakład Sinologii
kierownik: dr Małgorzata Religa
email: malgorzata.religa@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-689
 
Opiekunowie studentów:
studia licencjackie dzienne
dr Zofia Jakubów-Rosłan
email: zofia.jakubow@uw.edu.pl
studia licencjackie wieczorowe
dr Ewa Paśnik-Tułowiecka
email: ewa.pasnik@uw.edu.pl
studia magisterskie
dr Włodzimierz Cieciura
email: w.cieciura@uw.edu.pl
 
 
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
kierownik: prof. dr hab. Agata Bareja-Starzyńska
email: a.bareja-starzynska@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-513 (mongolistyka)
tel. 022 55-20-353 (turkologia)
 
Sekcja Turkologii
Opiekun studentów:
dr Kamila Stanek
email: k.stanek@uw.edu.pl
 
Sekcja Ludów Azji Środkowej
Opiekun studentów:
dr Jan Rogala
email: j.rogala@uw.edu.pl
 
  
Zakład Wschodu Starożytnego
kierownik: dr Olga Drewnowska-Rymarz
email: o.drewnowska@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-439
email: asyriologia.orient@uw.edu.pl
 
Opiekun studentów:
mgr Dominika Lewandowska 
email:  dominika.lewandowska@uw.edu.pl
 
 
 
Komunikacja międzykulturowa – Azja i Afryka
kierownik studiów: dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
email: h.rubinkowska@uw.edu.pl
 
Opiekun studentów:
dr Nagmeldin Karamalla-Gaiballa  
email: n.karamalla-gaiballa@uw.edu.pl
 
  
Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others
Kierownik studiów: prof. dr hab. Agata Bareja-Starzyńska
email: a.bareja-starzynska@uw.edu.pl
 
Opiekun studentów:  
dr Marcin Krawczuk
email: mkrawczuk@uw.edu.pl
 


Studium Europy Wschodniej
kierownik: mgr Jan Malicki
email: j.malicki@uw.edu.pl
tel. 022 55-22-555
email: studium@uw.edu.pl
dr Irena Bilińska – pełnomocnik dyrektora SEW ds. studenckich
 
Opiekunowie studentów:
studia licencjackie
I i II rok – dr Irena Bilińska 
email: i.bilińska@uw.edu.pl
III rok – mgr Andrzej Buczyński
email:  a.buczynski@uw.edu.pl
studia magisterskie
dr Ludwika Włodek
email: l.wlodek@uw.edu.pl