DSM 2018 przyznane

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej Wydziału Orientalistycznego z dnia 31 lipca 2018 r.  W dniu 31 lipca 2018 r. zebrała się Komisja Konkursowa Wydziału Orientalistycznego UW w składzie: dr hab. Józef Pawłowski – Prodziekan dr Izabela Will – o. Kierownika Katedry Języków i Kultur Afryki dr hab. Danuta Stasik – Kierownik Katedry Azji Południowej dr […]

MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok 2018/2019

Wnioski na stypendia na rok 2018/2019 wraz z tabelką powinny zostać przekazane przez Rektora UW do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 r. W związku z powyższym wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do przekazania wniosków zaopiniowanych i podpisanych przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej wraz z wypełnioną i […]

MNiSW: Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok 2018/2019

Wnioski na stypendia na rok 2018/2019 wraz z tabelką powinny zostać przekazane przez Rektora UW do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2018 r. W związku z powyższym wszystkie jednostki organizacyjne zobowiązane są do przekazania wniosków zaopiniowanych i podpisanych przez przewodniczącego rady podstawowej jednostki organizacyjnej wraz z wypełnioną i […]