Dziekanat główny

mgr Ewa Szczerkowska – Dyrektor administracyjny
sprawy kadrowe, studia doktoranckie
tel. 022 55-22-402
fax. 022 826 36 83
email: e.szczerkowska@uw.edu.pl;

mgr inż. Ewa Lemieszek
urlopy, umowy cywilnoprawne i sprawy socjalne

tel. 022 55-22-401
fax. 022 826 36 83
email:
e.lemieszek@uw.edu.pl

inż. Agnieszka Kulka
sekretariat Dziekana, doktoraty

tel. 022 826 36 83
email: a.kulka@uw.edu.pl

mgr Ewa Górecka
badania naukowe, Rada Wydziału, postępowania habilitacyjne i o nadanie tytułu naukowego profesora

email: ewagorecka@uw.edu.pl orient@uw.edu.pl


Pełnomocnikiem dziekana ds. obiektów i przeprowadzki jednostek Wydziału Orientalistycznego

dr Jan Rogala
email: j.rogala@uw.edu.pl
tel: 22 55 20 513


Komputerowa pomoc techniczna

Jarosław Ciołek
tel. 605 420 639
email: j.ciolek@uw.edu.pl

Informacja od informatyka WO:

Zalecane programy do wyszukiwania i usuwania niepożądanego oprogramowania:

Informatyk WO nie zajmuje się USOS-em studenckim!