Egzamin poprawkowy ze Wstępu do badań językoznawczych dla studiów dziennych i wieczorowych

Środa 11.09 o godz. 11.00
Miejsce: Katedra Języków i Kultur Afryki WO, pok. 204.