Formularze BSP (gruszowe, wczasy, pożyczki, kwaterunek)

Formularze Biura Spraw Socjalnych: http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne///

gruszowe

Wypoczynek pracowników

http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/baza-wnioskow-o-dofinansowanie-wypoczynku/

  • GRUSZOWE – wniosek o dofinansowanie wypoczynku wykupionego poza uczelnią lub krajowego wypoczynku organizowanego we własnym zakresie (wczasy „pod gruszą”) – plik do pobrania w wersji pdf lub rtf.
  • wniosek o przydział wczasów – plik do pobrania w wersji pdf lub rtf.

http://portalinformacyjny.uw.edu.pl/pracownik/wsparcie-socjalne///