Godziny dziekańskie w dniu 18 grudnia 2019

Szanowni Państwo,

dr Marta Widy-Behiesse, prodziekan ds. studenckich WO wyraziła zgodę na ogłoszenie godzin dziekańskich w dniu 18 grudnia 2019 w godzinach 9:00 – 13:15. Godziny nie dotyczą:

  • lektoratów, zajęć typu OGUN organizowanych przez WO
  • wszystkich zajęć, na które uczęszczają studenci poza Wydziałem Orientalistycznym.

Do wglądu – skan pisma