Granty i stypendia naukowe: zestawienie Euraxess

  • Konkursy NCN: Sonata Bis – kierownikiem projektu może być badacz, który uzyskał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wnioskowania, Maestro – na projekty badawcze dla doświadczonych naukowców.
    Termin: 15 września 2020
  • Konkurs NCN Miniatura dla osób po doktoracie, na realizację pojedynczego działania naukowego: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego
    Termin: 30 września 2020

Stypendia przyjazdowe: