Konferencje-ARCHIWUM

 

OBCHODY JUBILEUSZU 80-LECIA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNO-METEOROLOGICZNEGO NA SZCZYCIE POP IWAN

Przewodniczący Polsko-Ukraińskiej Komisji Historyków dla Badania Relacji Wzajemnych w latach 1917–1921 mają przyjemność zaprosić na pierwsze posiedzenie, które odbędzie się przy udziale prasy.

Posiedzenie odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Senatu Pałacu Kazimierzowskiego 11 czerwca 2018 w godzinach 15:00-18:00.

Podczas posiedzenia zaprezentowani zostaną członkowie Komisji oraz omówione zostaną cele, do jakich dążyć będzie Komisja. Profesorowie Jan Jacek Bruski i Walentyna Piskun wygłoszą pierwsze referaty związane z relacjami wzajemnymi Polski i Ukrainy w latach 1917-1921.

Polsko-Ukraińska Komisja Historyków została powołana w dn. 22 marca 2018 r. na mocy wspólnej decyzji dr. Andrija Małeszewycza, Prezydenta Naukowego Uniwersytetu Kijowska Akademia Mohylewska oraz dr. h.c. Jana Malickiego, Dyrektora Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Celem Komisji jest pogłębienie badań i przybliżenie historii stosunków polsko-ukraińskich w przełomowym okresie 1917/1921 roku. Członkami Komisji są wybitni badacze historii z Polski i Ukrainy, zajmujący się stosunkami polsko-ukraińskimi, Polakami na Ukrainie i ukraińską emigracją w Polsce, w szczególności w przełomowych latach 1917 – 1921.

W skład polskiej strony Komisji wchodzą: prof. Jan Jacek Bruski (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – współprzewodniczący,prof. Mariusz Korzeniowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie),prof. Maciej Krotofil (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu),płk Tadeusz Krząstek (Uniwersytet Warszawski, Studium Europy Wschodniej),prof. Włodzimierz Mędrzecki (Uniwersytet Warszawski, Instytut Historii PAN),prof. Jan Pisuliński, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego,dr Stanisław Stępień (Południo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu),prof. Mirosław Szumiło (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie / IPN)

W skład ukraińskiej części Komisji wchodzą:prof. Władysław Werstiuk (współprzewodniczący, Instytut Historii Ukrainy NANU) – współprzewodniczącydr Olena Betlij (Akademia Kijowsko-Mohylańska),dr Hennadij Korolow (Instytut Historii Ukrainy NANU),dr Natalia Makowska (dyrektor Państwowego Archiwum Najwyższych Organów Władzy),dr Oleh Pawłyszyn (Uniwersytet Lwowski),dr Walentyna Piskun (Instytut Archeografii NANU),dr Maksym Potapenko (Uniwersytet w Niżynie),dr Witalij Skalski (Akademia Kijowsko-Mohylańska / Instytut Historii Ukrainy NANU).Sekretarzem Komisji – prof. Ola Htatiuk (Akademia Kijowsko-Mohylańska / Studium Europy Wschodniej)

http://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/04/Zaproszenie-80-lecie-Obserwatorium-Pop-Iwan.pdf


Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na

VII Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, młodych naukowców oraz pracowników naukowych, zajmujących się filozofią, socjologią, historią, językami, literaturą i kulturą krajów orientalnych w perspektywie interdyscyplinarnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 28, 29 i 30 maja 2018 r. w Budynku Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa.

Informacje praktyczne i zgłoszenia:

 • Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres e-mailowy konferencja.orient@gmail.com do 22 kwietnia 2018 r.
 • Abstrakt powinien mieć minimum 250 słów i być poparty bibliografią.
 • Referaty powinny trwać 20 minut.
 • Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu do 30 kwietnia 2018 r. na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.
 • Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 70 zł.
 • Po konferencji wydana zostanie recenzowana publikacja pokonferencyjna. Osoby, których referat zostanie przyjęty, poproszone zostaną o przesłanie swojego artykułu w formie pisemnej do 30 czerwca 2018 r. Artykuły przekazane zostaną do recenzji Radzie Naukowej, która podejmie decyzję o przyjęciu artykułu do druku.

Formularz zgłoszeniowy tegorocznej konferencji:  https://www.dropbox.com/s/pf63nlf1eisqfww/Formularz-zg%C5%82oszeniowy.docx?dl=0

Rada Naukowa:

 • prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
 • prof. dr hab. Piotr Taracha
 • prof. UW dr hab. Bożena Śliwczyńska
 • dr hab. Öztürk Emiroğlu
 • dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka
 • dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi
 • dr hab. Józef Pawłowski
 • dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
 • dr hab. Ewa Rynarzewska
 • dr hab. Jerzy Tulisow
 • dr Angelika Adamczyk
 • dr Monika Nowakowska
 • dr Sylwia Surdykowska-Konieczny

Development of the Chinese Buddhist Canon with special reference to the Jagiellonian Library collection – 25 maja 2018

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej we współpracy z Pracownią Studiów nad Buddyzmem Wydziału Orientalistycznego UW zapraszają na wykład Prof. Darui Long (Los Angeles)

„Development of the Chinese Buddhist Canon with special reference to the Jagiellonian Library collection” (wykład w j. angielskim)

25 maja 2018 o godz. 11.30, sala im. Schayera, Wydział Orientalistyczny UW, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, (Kampus Główny UW, Budynek WO)


Wykład Polityka zagraniczna Mongolii Środowisko gospodarcze i inwestycyjne – 25 maja 018

Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego UW oraz Ambasada Mongolii w Polsce zapraszają na wykład

Polityka zagraniczna Mongolii
Środowisko gospodarcze i inwestycyjne

wykład wygłosi p. Batceceg Batmunch wiceminister spraw zagranicznych Mongolii (wykład będzie tłumaczony na j. polski)

25 maja 2018 o godz. 13.00, sala im. Schayera, Wydział Orientalistyczny UW, Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, (Kampus Główny UW, Budynek WO)


Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów WO UW „Orientuj się!” we współpracy z Wydziałową Radą Doktorantów WO oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie zaprasza na organizowany po raz pierwszy konkurs Orient Lab! 


Skierowany jest on do doktorantów i studentów zarejestrowanych na studiach II stopnia, i ma na celu popularyzację badań naukowych związanych z obszarem Azji i Afryki. Przedsięwzięcie to, inspirowane konkursami tego typu prowadzonymi od wielu lat na świecie dla nauk ścisłych, pozwoli młodym badaczom i badaczkom na zaprezentowanie swoich badań dotyczący obszaru Azji bądź Afryki w sposób zrozumiały dla publiczności nie-badaczy. W sytuacji, gdy coraz więcej naukowych dociekań finansowanych jest z grantów, rozwinięcie umiejętności związanych z komunikacją jest nieodzowne, a konkurs Orient Lab pozwoli na ich poszerzenie.

Językiem prezentacji jest język polski lub język angielski.

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń oraz do tłumnego przybycia publiczności

 
Więcej informacji na wydarzeniu na FB: https://www.facebook.com/events/241292719943418/

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Mongolia and the Mongols: Past and Present”

Sekcja Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistycznego
Uniwersytetu Warszawskiego

serdecznie zaprasza na:  II Międzynarodową Konferencję Naukową  „Mongolia and the Mongols: Past and Present”

 6-9 maja 2018, Uniwersytet Warszawski

Program konferencji: www.siap.uw.edu.pl


Sojusz Piłsudski-Petlura. Spojrzenie po 98 latach

Kwiecień 21 @ 10:0018:30

POLSKO–UKRAIŃSKIE FORUM PARTNERSTWA  we współpracy ze
Studium Europy Wschodniej UW oraz
Instytutem Studiów Politycznych PAN

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

SOJUSZ PIŁSUDSKI –PETLURA  Spojrzenie po 98 latach

Pod patronatem współprzewodniczących Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa Jana Malickiego i Witalija Portnikowa

Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2018 na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Balowej Pałacu Potockich.

Program konferencji dostępny jest tutaj.

 


Workshop „The Oral and the Written Intertwined: Perspectives on African Cultures”

Warsaw, 18th May 2018
Venue: Building of the Faculty of Oriental Studies,
University of Warsaw main campus (Krakowskie Przedmieście 26/28),
Schayer room, 1 st floor
Organiser: Department of African Languages and Cultures


 

OBCHODY JUBILEUSZU 80-LECIA OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNO-METEOROLOGICZNEGO  NA SZCZYCIE POP IWAN 1938-2018

STUDIUM EUROPY WSCHODNIEJ UW ORAZ PRZYKARPACKI UNIWERSYTET NARODOWY IM. WASYLA STEFANYKA W IWANOFRANKIWSKU

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość Jubileuszu 80-lecia Obserwatorium Astronomiczno-Meteorologicznego  na szczycie Pop Iwan w Czarnohorze (1938-2018), która odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. o godz. 15.00 w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich (ul. Krakowskie Przedmieście 32).

R.S.V.P. Prosimy o potwierdzenie obecności do 11-go kwietnia, rano (tel. 22 55 21 888; e-mail: ukraina.studium@uw.edu.pl)


Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy
Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
Katedra Języków i Kultur Afryki UW
Staromiejski Dom Kultury
AfryKamera

Afryka na Koszykowej
Beti i Amare
Projekcja filmu oraz spotkanie z reżyserem Andym Siege

Po projekcji filmowej rozmawiać będą:

 • Andy Siege, reżyser filmu, ur. w Nairobi (Kenia), w 1985 roku, współzałożyciel firmy
  produkcyjnej Kalulu Entertainment Ltd. Jego pełnometrażowy debiut reżyserski był
  nominowany do Złotego Świętego Jerzego na MFF w Moskwie.
 • Hanna Rubinkowska-Anioł, afrykanistka, specjalizuje się w kulturach i historii Rogu Afryki.
  Pracownik Katedry Języków i Kultur Afryki Wydziału Orientalistycznego UW
 • Paulina Zając, koordynatorka projektów i wydarzeń międzykulturowych w Staromiejskim
  Domu Kultury, współorganizatorka festiwalu AfryKamera, edukatorka globalna, realizatorka
  filmów niezależnych.

14 marca 2018 godz. 18:00
Sala konferencyjna w Gmachu im. St. Kierbedziów, ul. Koszykowa 26/28


Katedra Języków i Kultur Afryki UW
i Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
zapraszają na Seminarium Afrykanistyczne

 

Dr Piotr Cichocki
z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
poprowadzi otwartą dyskusję nad modelem teoretycznym:
„Afrykańskie kulty opętań”

22 lutego 2018 o godz. 17.00 w sali 208 w Katedrze Języków i Kultur Afryki UW


Katedra Języków i Kultur Afryki UW i Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne

zapraszają na Seminarium Afrykanistyczne

18 stycznia 2018 o godz. 17.00 w sali 208 w Katedrze Języków i Kultur Afryki UW
(Gmach Porektorski), mgr John Martin Okoth z Katedry Języków i Kultur Afryki
wygłosi referat Sustainable Development Problems in Africa


6th International Conference of Oriental Studies – Rare, Forgotten and Endangered Languages and Literatures

14-16 listopada 2017

Organizatorzy: Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Komitet Nauk Orientalistycznych PAN
Tematem wiodącym cyklicznej międzynarodowej konferencji orientalistycznej są tym razem języki i literatury rzadkie, zapomniane i zagrożone wyginięciem, należące do dziedzictwa światowego, reprezentujące kultury różnych regionów Azji i Afryki.
Konferencja jest okazją dla uczczenia 85 rocznicy utworzenia Instytutu Orientalistycznego, obecnie Wydziału Orientalistycznego, na Uniwersytecie Warszawskim.
W ramach konferencji odbędą się także „Warsztaty pism” (Workshop on Scripts) dla doktorantów i młodych badaczy w celu doskonalenie warsztatu metodologicznego, obrazujące odmienne typologicznie pisma i sposoby ich adaptowania dla potrzeb różnych języków. Poruszony zostanie także problem edytorów tekstu, narzędzi komputerowych itp.

Zgłoszenia 20-minutowych referatów w j. angielskim prosimy kierować na adres email:
a.bareja-starzynska@uw.edu.pl
Prosimy o podanie tytułu referatu i afiliacji.

Referaty będą opublikowane ( po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w „Roczniku Orientalistycznym” w 2018 roku.

**********************************************

On behalf of the organizers, the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw and the Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences we would like to invite you to the 6th International Conference of Oriental Studies: Rare, Forgotten and Endangered Languages and Literatures which will be held from the 14th to the 16th of November 2017 at the University of Warsaw.

During our conference we plan to honour Professor Edward Tryjarski, the honorary member of the Committee of Oriental Studies, the senior of Polish orientalists; one conference session will be devoted to the Armeno-Kipchak language and literature, which is one of the main fields of Prof. Tryjarski’s research.

The organizers will provide the participants with accommodation for three nights (ca 750 PLN), as well as with lunches and refreshments during the conference. The full conference fee (including the accommodation) is 950 PLN (ca 230 EUR). The conference fee without accommodation is 300 PLN.

The venue of the conference will be Brudziński Hall, Kazimierzowski Palace, main campus of the University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście Street 26/28, Warsaw.

Papers read at the conference will be published in the Rocznik Orientalistyczny.

The conference will give us also opportunity to celebrate together the 85th anniversary of the establishment of the Institute (now Faculty) of Oriental Studies in the University of Warsaw (1932–2017). The main function organized by the Faculty will take place on the 13th of November 2017 at the University of Warsaw.

We do hope that the conference will become a forum for a fruitful scholarly discussion and exchange of opinions.

We are looking forward to seeing you in Warsaw.

 

Please let us know the title of your paper/presentation by June 30, 2017.

Please send your abstract by June 30, 2017 to:

e-mail: a.bareja-starzynska@uw.edu.pl

Please include information about your affiliation.

More information will be provided in the next circular.

 

With best regards,

Yours sincerely,

Prof. Dr. Marek Mejor   &    Dr. habil. Agata Bareja-Starzyńska

 

Strona konferencji / Conference website

http://6th-conference-oriental-studies.edu.pl


Międzynarodowe seminarium ‘Journeys and Travellers, Routes and Destinations in Indian Literature and Art’.

Katedra Azji Południowej Wydziału Orientalistycznego UW ma przyjemność ogłosić, że w dniach 21–23 września 2017 roku na Uniwersytecie Warszawskim odbędzie się organizowane przez nas międzynarodowe seminarium ‘Journeys and Travellers, Routes and Destinations in Indian Literature and Art’.


 Warsaw East European Conference

W międzynarodowej konferencji WEEC (Warsaw East European Conference) wezmą udział m.in.: Jacek Saryusz-Wolski, Alaksandr Bialacki, Stefano Bianchini, Jane Curry, Andrii Deshchytsia, Jan Kubik, Mykola Ryabchuk, Nikolaj Iwanow, Sari Erikson, Ihar Babkov, Pavlo Lodyn, Maryna Rubtsova.

Konferencja jest organizowana na Uniwersytecie przez Studium Europy Wschodniej po raz dwunasty. Tym razem odbędzie się ona pod tytułem „Russia and its neighbours” (Rosja a jej sąsiedzi).

Konferencja odbędzie się 10-13 lipca w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Warsaw East European Conference jest największym pod względem naukowym i organizacyjnym przedsięwzięciem Studium Europy Wschodniej. WEEC to doroczna międzynarodowa konferencja anglojęzyczna poświęcona problematy Europy Środkowo-Wschodniej.

Więcej informacji o konferencji jest dostępnych tutaj: WARSAW EAST EUROPEAN CONFERENCE


Studenci drugiego roku Katedry Japonistyki, Wydziału Orientalistycznego, Uniwersytetu Warszawskiego w ramach zajęć proseminaryjnych z prof. Beatą Kubiak Ho-Chi zapraszają na cykl wydarzeń tematycznych poświęconych Japonii i jej obliczom!

Stawiając sobie za cel promowanie kultury japońskiej, wychodzimy z wiedzą uniwersytecką poza uniwersytet! Chcemy podzielić się pasją i wiedzą na temat Japonii, dlatego zapraszamy na wydarzenia:

8 lipca, Muzeum Azji i Pacyfiku (ul. Solec 24)
Jak zostać arystokratą w dawnej Japonii?
Przenieś się do czasów, gdy w Japonii prym wiodła arystokracja, powstawały pierwsze powieści na świecie, a szaty miały kolory pór roku! Zapraszamy na warsztaty, podczas których usłyszysz niezwykły dźwięk koto, wykaligrafujesz swoje imię, zagrasz w gry dworskie, obejrzysz fragmenty filmów o księżniczce z Księżyca i księciu Promienistym, a przede wszystkim – zdobędziesz fascynującą wiedzę!
W tym czasie w Muzeum Azji i Pacyfiku będzie można również podziwiać wystawę czasową z Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.
Wydarzenie przygotowują: Julia Gudaj, Paulina Koc, Łukasz Kokosiński, Małgorzata Swat, Maja Wiśniewska

UWAGA! Wydarzenie jest aktualizowane na bieżąco!


Polskie Towarzystwo Orientalistyczne
Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

IV Ogólnopolska Konferencja Orientalistyczna

Religia i społeczeństwo – ciągłość czy zmiana?

Warszawa, 8 – 9 maja 2017 r., UW, Pałac Kazimierzowski, Sala im. J. Brudzińskiego


Studenci drugiego roku Katedry Japonistyki, Wydziału Orientalistycznego, Uniwersytetu Warszawskiego w ramach zajęć proseminaryjnych z prof. Beatą Kubiak Ho-Chi zapraszają na cykl wydarzeń tematycznych poświęconych Japonii i jej obliczom!

Stawiając sobie za cel promowanie kultury japońskiej, wychodzimy z wiedzą uniwersytecką poza uniwersytet! Chcemy podzielić się pasją i wiedzą na temat Japonii, dlatego zapraszamy na wydarzenia:

9 maja, Bistro Bibuła (ul. Bora Komorowskiego 56C lok. 14), 19:30
O bogach i demonach – japońskie wierzenia
Mimo że obecnie rośnie zainteresowanie tematyką różnorakich mitologii, mitologia japońska nie jest zbyt popularna. Chcemy wzbudzić zainteresowanie nią wśród miłośników baśni i mitów. Niech zobaczą, że Japonia nie ustępuje powszechnie znanej mitologii greckiej czy obecnie cieszącej się popularnością – nordyckiej.
Wydarzenie przygotowują: Katarzyna Duliasz-Gugała, Joachim Jastrzębski, Oskar Machnowski, Krystyna Mileszczyk, Sonia Oksytiuk, Anna Żaglewska
Link do wydarzenia: https://web.facebook.com/events/602451706612063/

12 maja, Yatta.pl: Centrum Popkultury (ul. Hoża 19), 15:30
ABC popkultury japońskiej
Jako że popkultura japońska stała się ostatnimi czasy bardzo popularna w Polsce, chcemy udostępnić jej fanom wiedzę na temat procesu jej powstawania oraz jej różnorodności. Podczas spotkania skupimy się na różnych aspektach popkultury, takich jak: makijaż, moda, muzyka, mangi i animacje.
Wydarzenie przygotowują: Magdalena Hyjek, Max Makarewicz, Natalia Ogórek, Paulina Seredzińska, Marcin Wasiak, Katarzyna Zaborek
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/152940195240985/

19 maja, Instytut Kultury Polskiej, sala 7 (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), 17:00
Od Yuki-onny do Sadako, czyli skąd czerpie japońskie kino grozy?
Zapraszamy na pokaz filmu Kwaidan , czyli opowieści niesamowite , jednego z pionierskich filmów japońskiego kina grozy. Jako japoniści przygotujemy prelekcję pomagającą w zrozumieniu specyficznych aspektów filmu, która dla widza spoza tego kręgu kulturowego może nie być oczywista.
Wydarzenie przygotowują: Andrzej Nowak, Natalia Marczak, Ignacy Świerk, Urszula Żurawska

27 maja
Kuchnia japońska – z czym to się je?
Projekt na temat kuchni japońskiej i jej popularności w Polsce będzie zaprezentowany w formie wykładu. Podczas prezentacji przybliżymy, czym charakteryzuje się kuchnia japońska, jakie są tradycyjne, a jakie nowoczesne potrawy. Uczestnicy wykładu dowiedzą się również jak postrzegana jest kuchnia japońska w Polsce przez Polaków i Japończyków, wśród których przeprowadziliśmy sondę oraz jak wygląda dostępność japońskich produktów w naszym kraju. Po prezentacji zapraszamy na małą degustację.
Wydarzenie przygotowują: Paulina Chojnowska, Agnieszka Dąbrowska, Tomasz Dymowski, Dominika Górniak, Ewa Matysiak, Joanna Mechlińska, Agnieszka Kaczmarek

27 maja, Nowy Świat 69, sala 149, 16:00
Źródła architektury mieszkalnej Japonii
Chcemy zaprezentować wygląd współczesnego japońskiego mieszkania oraz jego ceny, koszty utrzymania czy możliwości wynajmu przez obcokrajowców. Co więcej, na podstawie modelu tradycyjnego domu, przedstawimy charakterystyczne dla japońskiej architektury elementy – ich historię, funkcje oraz modyfikacje na przestrzeni wieków.
Wydarzenie przygotowują: Duc Anh Nguyen, Marcin Michalec, Wiktoria Pomorska, Justyna Sarnowska, Agnieszka Sawicka, Sylwia Wójcik, Alicja Zawojska


Seminarium Afrykanistyczne

Katedra Języków i Kultur Afryki UW i Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
zapraszają na Seminarium Afrykanistyczne
12 kwietnia 2017 o godz. 17.00 w sali 208
w Katedrze Języków i Kultur Afryki UW
(Gmach Porektorski)

Dr hab. Kamil Kuraszkiewicz wygłosi referat Egipscy podróżnicy w Afryce


Katedra Języków i Kultur Afryki UW i Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne zapraszają na

Seminarium Afrykanistyczne

8 marca 2017 o godz. 17.00 w sali 208
w Katedrze Języków i Kultur Afryki UW (Gmach Porektorski)

Dr Kamil Zajączkowski wygłosi referat „Stosunki UE-Afryka Subsaharyjska w
post-2008 porządku międzynarodowym: w kierunku strategicznego partnerstwa
czy neokolonialnego paternalizmu”


5th International Conference of Oriental Studies – Concepts, Methods, Challenges and Perspectives

17-18.10.2016, University of Warsaw

On behalf of the Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences and the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw we have the great pleasure to invite you to the 5th International Conference of Oriental Studies – Concepts, Methods, Challenges and Perspectives which will be held from the 17th-18th of October 2016 in Warsaw. During the conference we will also celebrate two hundred years’ anniversary of the University of Warsaw.
The aim of the conference is to discuss traditions and innovations applied in the work of the Orientalists. We would be much honoured if you could attend the conference and deliver a paper. Please share with us the results of your research work, your experience and opinions.

Please let us know the subject of your presentation by August 31, 2016.
Please send your abstract by August 31, 2016 to: e-mail: a.bareja-starzynska@uw.edu.pl

For more information please contact Dr. Agata Bareja-Starzyńska, secretary of the Committee of Oriental Studies of the Polish Academy of Sciences (e-mail: a.bareja-starzynska@uw.edu.pl)


 

The Fourth International Congress of Turkology Turkic Peoples Through the Ages and Lands…

21-23rd of September 2016

Organiser: University of Warsaw Faculty of Oriental Studies Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples

http://www.orient-old.uw.edu.pl/congress_of_turkology.html

2016 BOOK – EDITORIAL INSTRUCTION:
– open Word:  doc
open PDF

Materials:


International Conference on Neo-Aramaic Dialectology: Jews, Christians and Mandaeans

2016 Warsaw University in cooperation with the University of Cambridge
25th -27th September 2016 Warsaw

 

Information can also be found on the website of Department of Hebrew Studies, Warsaw University: http://hebraistyka.uw.edu.pl/

Further details and a complete conference plan will be announced soon so please visit our website regularly for updates.

 


The 24th ECSAS (European Conference on South Asian Studies)

The 24th ECSAS (European Conference on South Asian Studies) will take place at the University of Warsaw (Poland) from 27 to 30 July 2016.

Registration to ECSAS2016 is open. Please note that the prices are in zloty (PLN). Read more about the registration process, and register here.

http://www.nomadit.co.uk/easas/ecsas2016/


Konferencja „India and Poland – 60 years of diplomatic relations: legacy and ways forward”

6–7 marca 2014 roku

więcej: http://orient-old.uw.edu.pl/pl/io/konferencje/index.html