Konferencje

Buddhist Thought and Meditation

Pracownia Studiów nad Buddyzmem
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
Buddologiczne Koło Naukowe
Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego

zapraszają na seminarium

Buddhist Thought and Meditation

6 czerwca, 2019, 10:00-13:00

Pałac Kazimierzowski, Sala 15

  • Prof. Mario Poceski
    (Univesity of Florida, Visiting Professor, Universität Erlangen-Nürnberg)
    Mindfulness Training, Secularization, and the Global Popularization of Buddhist Meditation Techniques
  • Prof. Giacomella Orofino
    (Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”)
    The Metaphisics of Light in the Tibetan Esoteric Tantra Literature
  • Dr. Thupten Kunga Chashab
    (University of Warsaw)
    Guide to Shambhala in the “Messenger of A Yogi” (Rig pa ’dzin pa’i pho nya) by the 16th century Rin spungs pa king

(wstęp wolny)


Katedra Arabistyki i Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zaprasza na międzynarodową konferencję:

Ojciec, teolog, wojownik – archetyp mężczyzny w kulturze muzułmańskiej

Konferencja odbędzie się w dniach 4 i 5 czerwca 2019 roku w Warszawie.

Celem organizowanej przez nas konferencji jest podjęcie próby wypełnienia tej luki. Zapraszamy do analizowania postaci mężczyzny na zasadach podobnych, jak w przypadku kobiety. Jaka jest rola mężczyzny w kulturze arabskiej i muzułmańskiej i jaki rysuje się jej obraz? Czy rzeczywiście – jak wynikałoby z popularnych ujęć – mężczyzna całkowicie dominuje nad kobietą? Jakim językiem pisze się o mężczyźnie arabskim i muzułmańskim, a czego możemy dowiedzieć się z analiz lingwistycznych? Jakie stereotypy mężczyzny powstają w literaturze muzułmańskiej, a jakie w literaturze zachodniej? Liczymy na to, że zdołamy wydobyć prawdę o mężczyźnie związanym z obszarami arabskimi oraz muzułmańskimi, unikając powielania stereotypów lub ogólnikowych koncepcji.

Oto proponowane przez nas zagadnienia:
– mężczyzna w społeczeństwie, współcześnie i w perspektywie historycznej;
– mężczyzna w prawie muzułmańskim;
– mężczyzna w teologii;
– mężczyzna a człowiek (radżul a insan);
– role mężczyzny w rodzinie: ojciec, brat, mąż, syn;
– postaci mężczyzny w literaturze;
– obraz mężczyzny w literaturze tworzonej przez kobiety;
– obraz własny mężczyzny;
– mężczyzna w sztuce islamu;
– mężczyzna i męskość w języku;
– mężczyzna jako przedmiot queer studies.

Do udziału w konferencji zapraszamy badaczy zajmujących się islamem w państwach arabskich i muzułmańskich: orientalistów, antropologów, archeologów, socjologów, historyków, literaturoznawców i lingwistów. Sugerujemy, aby wystąpienia, o ile to możliwe, były oparte na źródłach w języku oryginalnym, właściwym dla odpowiedniego obszaru. Liczymy na przygotowanie ciekawych opracowań naukowych.

Termin i miejsce konferencji: 4 i 5 czerwca 2019 roku, Uniwersytet Warszawski.
Języki konferencji: polski, angielski, arabski
Czas wystąpień: do 20 min.
Opłata konferencyjna: 250 zł. Obejmuje posiłki, przerwy kawowe, wydanie publikacji. Koszty dojazdu, wyżywienia oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy konferencji lub instytucje delegujące.
Numer i dane rachunku bankowego: 10 1160 2202 0000 0000 4989 5290, Wydział Orientalistyczny, Uniwersytet Warszawski, W tytule przelewu prosimy umieścić adnotację „archetyp mężczyzny”.
Zgłoszenia: Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie propozycji wystąpienia, nieprzekraczającej objętości 1800 znaków (ze spacjami), na adres: arabistyka.konferencje@gmail.com. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 roku. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz dalsze informacje organizacyjne zostaną przesłane do 15 kwietnia 2019 roku.

Czytaj więcej

 


Konferencje ARCHIWUM:
http://orient.uw.edu.pl/konferencje-archiwum/


Materiały pokonferencyjne:

 

The Fifth International Congress of Turkology – Turks and Turkic Peoples Among Others  – Others Among Turks and Turkic Peoples

5th-7th September 2018

Organiser: University of Warsaw Faculty of Oriental Studies, Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples

BOOK OF ABSTRACTS:


6th International Conference of Oriental Studies – Rare, Forgotten and Endangered Languages and Literatures
14-16 listopada 2017
http://6th-conference-oriental-studies.edu.pl


The Fourth International Congress of Turkology Turkic Peoples Through the Ages and Lands…
21-23rd of September 2016
Organiser: University of Warsaw Faculty of Oriental Studies Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples

2016 BOOK – EDITORIAL INSTRUCTION: – open Word:  doc , open PDF

Materials: