Konferencje

Sojusz Piłsudski-Petlura. Spojrzenie po 98 latach

Kwiecień 21 @ 10:0018:30

POLSKO–UKRAIŃSKIE FORUM PARTNERSTWA  we współpracy ze
Studium Europy Wschodniej UW oraz
Instytutem Studiów Politycznych PAN

mają zaszczyt zaprosić na konferencję

SOJUSZ PIŁSUDSKI –PETLURA  Spojrzenie po 98 latach

Pod patronatem współprzewodniczących Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa Jana Malickiego i Witalija Portnikowa

Konferencja odbędzie się 21 kwietnia 2018 na Uniwersytecie Warszawskim, w Sali Balowej Pałacu Potockich.

Program konferencji dostępny jest tutaj.


Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego

ma zaszczyt zaprosić na

VII Ogólnopolską Interdyscyplinarną Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową „Między Wschodem a Zachodem, między Północą a Południem”

Konferencja skierowana jest do studentów, doktorantów, młodych naukowców oraz pracowników naukowych, zajmujących się filozofią, socjologią, historią, językami, literaturą i kulturą krajów orientalnych w perspektywie interdyscyplinarnej.

Konferencja odbędzie się w dniach 28, 29 i 30 maja 2018 r. w Budynku Samorządu Studentów UW, Krakowskie Przedmieście 24, Warszawa.

Informacje praktyczne i zgłoszenia:

 • Zgłoszenia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać na adres e-mailowy konferencja.orient@gmail.com do 22 kwietnia 2018 r.
 • Abstrakt powinien mieć minimum 250 słów i być poparty bibliografią.
 • Referaty powinny trwać 20 minut.
 • Wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani o przyjęciu bądź odrzuceniu referatu do 30 kwietnia 2018 r. na adres e-mailowy podany w zgłoszeniu.
 • Opłata konferencyjna dla prelegentów wynosi 70 zł.
 • Po konferencji wydana zostanie recenzowana publikacja pokonferencyjna. Osoby, których referat zostanie przyjęty, poproszone zostaną o przesłanie swojego artykułu w formie pisemnej do 30 czerwca 2018 r. Artykuły przekazane zostaną do recenzji Radzie Naukowej, która podejmie decyzję o przyjęciu artykułu do druku.

Formularz zgłoszeniowy tegorocznej konferencji:  https://www.dropbox.com/s/pf63nlf1eisqfww/Formularz-zg%C5%82oszeniowy.docx?dl=0

Rada Naukowa:

 • prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
 • prof. dr hab. Piotr Taracha
 • prof. UW dr hab. Bożena Śliwczyńska
 • dr hab. Öztürk Emiroğlu
 • dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka
 • dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi
 • dr hab. Józef Pawłowski
 • dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
 • dr hab. Ewa Rynarzewska
 • dr hab. Jerzy Tulisow
 • dr Angelika Adamczyk
 • dr Monika Nowakowska
 • dr Sylwia Surdykowska-Konieczny

The Fifth International Congress of Turkology
Turks and Turkic Peoples Among Others  – Others Among Turks and Turkic Peoples

 

5th-7th September 2018

Organiser: University of Warsaw Faculty of Oriental Studies, Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples

 

 

 


Konferencje ARCHIWUMThe Fourth International Congress of Turkology Turkic Peoples Through the Ages and Lands…

21-23rd of September 2016

Organiser: University of Warsaw Faculty of Oriental Studies Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples

2016 BOOK – EDITORIAL INSTRUCTION:
– open Word:  doc
open PDF

Materials: