Konferencje

Seminarium Afrykanistyczne

Katedra Języków i Kultur Afryki UW i Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
zapraszają na Seminarium Afrykanistyczne
12 kwietnia 2017 o godz. 17.00 w sali 208
w Katedrze Języków i Kultur Afryki UW
(Gmach Porektorski)

Dr hab. Kamil Kuraszkiewicz wygłosi referat Egipscy podróżnicy w Afryce


6th International Conference of Oriental Studies – Rare, Forgotten and Endangered Languages and Literatures

13-15 listopada 2017

Organizatorzy: Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Komitet Nauk Orientalistycznych PAN
Tematem wiodącym cyklicznej międzynarodowej konferencji orientalistycznej są tym razem języki i literatury rzadkie, zapomniane i zagrożone wyginięciem, należące do dziedzictwa światowego, reprezentujące kultury różnych regionów Azji i Afryki.
Konferencja jest okazją dla uczczenia 85 rocznicy utworzenia Instytutu Orientalistycznego, obecnie Wydziału Orientalistycznego, na Uniwersytecie Warszawskim.
W ramach konferencji odbędą się także „Warsztaty pism” (Workshop on Scripts) dla doktorantów i młodych badaczy w celu doskonalenie warsztatu metodologicznego, obrazujące odmienne typologicznie pisma i sposoby ich adaptowania dla potrzeb różnych języków. Poruszony zostanie także problem edytorów tekstu, narzędzi komputerowych itp.
Zgłoszenia 20-minutowych referatów w j. angielskim prosimy kierować na adres email:
a.bareja-starzynska@uw.edu.pl
Prosimy o podanie tytułu referatu i afiliacji.
Referaty będą opublikowane ( po uzyskaniu pozytywnych recenzji) w „Roczniku Orientalistycznym” w 2018 roku.


The Fourth International Congress of Turkology Turkic Peoples Through the Ages and Lands…

21-23rd of September 2016

Organiser: University of Warsaw Faculty of Oriental Studies Department of Turkish Studies and Inner Asian Peoples

2016 BOOK – EDITORIAL INSTRUCTION:
– open Word:  doc
open PDF

Materials: