PEJK

W dniu 15 października 2018 r. rozpoczęła się
II edycja Ogólnouniwersyteckiego Badania Nauczycieli Akademickich i Lektorów, realizowana przez Pracownię Ewaluacji Jakości Kształcenia.

Gorąco zapraszamy do uczestnictwa w badaniu.

Więcej informacji o badaniu na stronie PEJK.

www.pejk.uw.edu.pl

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.