Piątek Anna – Zawiadomienie o obronie publicznej rozprawy doktorskiej/NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

Dnia 1 grudnia 2020 r. o godz. 15.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: mgr Anny Piątek


The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place on 1 December 2020 at 3.30 pm