Pliki do pobrania

Szanowni Państwo,

W związku z wdrażaniem nowego systemu finansowo-kadrowego SAP na UW, wszelkie wydatkowane środki (zakupy) winny być poprzedzone złożeniem tzw.Wniosku zakupowego i zaakceptowaniem ich zakupu przez prodziekana ds. finansowych Wydziału.

Brak złożenia wspomnianego wniosku będzie skutkował nieprzyjęciem do rozliczenia przez Wydział przedłożonych faktur i wobec tego koniecznością pokrycia tych kosztów przez osobę, która wydatkowała środki finansowe.


 1. Zamówienia – materiały, papier, tonery, aparatura

 2. Podróże krajowe i zagraniczne
  (podanie o urlop naukowy, wniosek wyjazdowy itp.)

 3. Rozliczenie gotówkowe
  (za faktury zapłacone ze środków własnych)

 4. Materiały o UW
  Logo UW

 5. UMOWY cywilno-prawne (dzieło, zlecone)

 6. Konferencje
  (preliminarz, formularz wynajmu sali)

 7. Hotele, zgłoszenia przyjazdu
  (formularze zgłoszeń, obiekty)

 8. Formularze Biura Spraw Pracowniczych
  (do zatrudnienia, kwestionariusz osobowy, oświadczenia)

 9. Formularze Biura Spraw Socjalnych
  (gruszowe, zakwaterowanie w DPN, pożyczki)

 10. Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa
 11. Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia
  (np. wnioski o utworzenie nowych kierunków i specjalności)

 12. Zgłoszenia do USOSa i HMSa – druki
  (strona macierzysta: http://www.it.adm.uw.edu.pl)

 13. Druki ZUS (ZUA, ZWUA, ZZA, ZCNA)

 14. Druki przyjęcia środka trwałego (po zakupie aparatury)
  (PO – protokół odbioru, OT-przyjęcie środka trwałego)

 15. Likwidacja sprzętu
  Tekst instrukcji i druki dostępne pod adresem:https://portal.uw.edu.pl/web/kwestura/zarzadzenia:Zarządzenie Nr 31 z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie instrukcji zbywania i likwidacji składników majątku UW

 16. Zakładanie konta poczty elektronicznej na UW
  http://google.uw.edu.pl/

16. Mini – przewodnik dla nauczycieli wypełniających protokoły poprzez USOSweb [.pdf]

17. Zasady odbywania praktyk na studiach pierwszego stopnia – informacje szczegółowe

Załączniki w formacie .doc:

1.    Porozumienie w sprawie organizacji praktyk

2.    Ramowy program praktyki

3.    Zaświadczenie o odbyciu praktyki (do wypełnienia przez Firmę)

4.    Sprawozdanie z przebiegu praktyki

5.    Wzór wniosku o zaliczenie praktyk na podstawie zatrudnienia, prowadzenia działalności gospodarczej lub podejmowania innych form działalności

18. WYKONANIE PENSUM (doc)

19. Tabela- minimum kadrowe 2014/15 [xls]

20. Karta obiegowa biblioteczna dla pracowników [.doc]

21. OBIEGÓWKA WEWNĘTRZNA DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU ORIENTALISTYCZNEGO [doc]