Program START – Roczne stypendia dla wybitnych młodych uczonych na początku kariery naukowej posiadających udokumentowane osiągnięcia w swojej dziedzinie badań.

Wnioski w konkursie START 2018 można składać do 31 października br. w FNP, do 16 października br. w BOB

Wniosek o stypendium w ramach programu START FNP (edycja 2018), przygotowany zgodnie z Regulaminem programu Start    i Instrukcją przygotowania wniosku i realizacji stypendium w programie START 2018 :

  • w jednym egzemplarzuw wersji papierowej
  • wraz z wymaganymi załącznikami (tj. wszystkimi załącznikami dołączonymi do wersji elektronicznej wniosku oprócz tekstów publikacji)
  • z podpisami:
    • opiekuna naukowego (na wniosku, opinii i liście publikacji),
    • kandydata do stypendium (na wniosku i liście publikacji)
    • oraz podpisem i pieczęcią Dziekana/Dyrektora Jednostki UW na przedostatniej stronie wniosku (np. pod napisem „pieczęć instytucji”)

należy złożyć w Biurze Obsługi Badań UW do 16 października br.

Poniżej – informacje, które należy wpisać we wniosku w wersji elektronicznej, w części „Wnioskodawca”:

 

<- kliknij w obrazek w celu powiększenia