Seminarium Afrykanistyczne

Kolejne Seminarium Afrykanistyczne odbędzie się  12 grudnia o godzinie 17.00 w Katedrze Języków i Kultur Afryki UW. Olga Clarke, doktorantka KJiKA przedstawi studium etnograficzne na temat zachodnioafrykańskiej mody w Warszawie. 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.