STUDENCI – godziny dziekańskie 31 października 2019 od 13:15

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 października 2019 od godz. 13:15 Dziekan Wydziału Orientalistycznego zarządza GODZINY DZIEKAŃSKIE