Szanowni Studenci Studiów Niestacjonarnych!

uprzejmie prosimy O NIEWNOSZENIE OPŁAT ZA CZESNE na konto Wydziału Orientalistycznego! Opłaty tej należy dokonać na indywidualne konto podane w systemie USOS!

Sekcja Finansowa WO