Wydawnictwa WO

Pełnomocnik Dziekana ds. publikacji
dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka
i.nawrocka@uw.edu.pl


Na Wydziale Orientalistycznym są publikowane m.in. następujące czasopisma naukowe:

 • Studia arabistyczne i islamistyczne [ISSN 1231-3459]
   Redaktor naczelny: prof. dr hab. Janusz Danecki
   email: janusz.danecki@uw.edu.pl

Czasopisma i serie wydawnicze publikowane przez Studium Europy Wschodniej:

 • „Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego”
 • „Przegląd Wschodni”
 • Bibliografia Europy Wschodniej (Polska-Litwa-Białoruś-Ukraina-Rosja)
 • „Pro Georgia”
 • „Informator Wschodni”
 • „Biblioteka Obozu”
 • seria BIBLIOTHECA EUROPAE ORIENTALISul. Żwirki i Wigury 93, pok. 2133, II p.
  tel. 022 55 40 723
  wydawnictwa.studium@uw.edu.pl