Wydawnictwa WO

Na Wydziale Orientalistycznym są publikowane m.in. następujące czasopisma naukowe:

 • Studies of the Department of African Languages and Cultures
   Redaktor naczelny: prof. dr hab. Stanisław Piłaszewicz
   email: s.pilaszewicz@uw.edu.pl

Czasopisma i serie wydawnicze publikowane przez Studium Europy Wschodniej:

 • „Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego”
 • „Przegląd Wschodni”
 • Bibliografia Europy Wschodniej (Polska-Litwa-Białoruś-Ukraina-Rosja)
 • „Pro Georgia”
 • „Informator Wschodni”
 • „Biblioteka Obozu”
 • seria BIBLIOTHECA EUROPAE ORIENTALIS

  ul. Żwirki i Wigury 93, pok. 2133, II p.
  tel. 022 55 40 723
  wydawnictwa.studium@uw.edu.pl