Filip Ruciński – zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej/NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation – 8-12-2020

Dnia 8 grudnia 2020 r. o godz. 15.30 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: mgr Filipa Rucińskiego
Tytuł rozprawy:
Aspekty filozofii języka u Abhinawagupty na podstawie Paratriśikawiwarany i tekstów pokrewnych z nawiązaniem do literatury gramatycznej