Skip to main content

Aktualności

Co to jest Open Access – droga zielna i droga złota

Powszechny i bezpłatny dostęp do aktualnej wiedzy stanowi jeden z fundamentów funkcjonowania i rozwoju demokratycznego społeczeństwa. Koncepcja otwartego dostępu (Open Access) dotyczy udostępniania w postaci cyfrowej w Internecie publikacji naukowych i wyników badań finansowanych ze środków publicznych w celu umożliwienia bezpłatnego ich wykorzystania przez naukowców, studentów, przedsiębiorców i całe społeczeństwo.

Otwarty dostęp w praktyce jest realizowany zwykle za pośrednictwem tzw.:

drogi zielonej  – udostępnianie artykułów w bezpłatnych repozytoriach (np. Academia, CEON itp.)

lub

drogi złotej  – publikowanie artykułów w otwartych czasopismach, co zwykle wiąże się z koniecznością pokrycia przez autora kosztów redakcyjnych.

 

Czytaj więcej: https://www.gov.pl/web/nauka/otwarty-dostep-do-publikacji-naukowych

 

 

Zobacz też: Co to jest licencja Creative Commons

Co to jest Open Access – droga zielna i droga złota