Skip to main content

Aktualności

Przesyłanie publikacji do ORCID

Zakładka Zarządzanie Profilem Autora prezentuje wszystkie publikacje, które autor przypiął do swojego profilu wraz z informacją czy znajdują się one na jego koncie w systemie ORCID. Cały dorobek naukowy, który znajduje się w tej zakładce jest również prezentowany w Oficjalnym Profilu Autora.

Zgodnie z art. 265 ust. 11 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „monografie naukowe i artykuły naukowe uwzględnia się w ewaluacji, jeżeli informacje o nich są umieszczone w bazie danych dostępnej za pośrednictwem elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami określonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 353 pkt 1. (…)” – oznacza to, że jeśli publikacje danej osoby nie będą umieszczone w systemie ORCID, nie będą brane pod uwagę w procesie ewaluacji.

Za pomocą połączenia konta w PBN z numerem ORCID ID, system PBN umożliwia, po wyrażeniu odpowiednich zgód, wysyłanie w w bardzo łatwy sposób publikacji w nim zgromadzonych na osobiste konto autora w ORCID. Jest to jeden ze sposobów wypełnienia obowiązku ustawowego. Takie połączenie da w przyszłości również możliwość skorzystania z publikacji wprowadzonych w systemie ORCID na potrzeby ewaluacji.

Informacja o tym, czy publikacja znajduje się na koncie autora w ORCID prezentowana jest na ekranie w formie ikonograficznej:

Publikacja w ORCID, synchronizowana przez PBN – oznacza, że autor przy pomocy systemu PBN wysłał publikację na swoje konto w ORCID
Publikacja w ORCID – oznacza, że publikacja została już wcześniej wprowadzona na konto autora w ORCID i autor powiązał publikację w PBN z rekordem na swoim kontem w ORCID
Publikacja poza ORCID – oznacza, że publikacja nie znajduje się na koncie autora w ORCID lub system PBN nie ma informacji o tym, że publikacja się tam znajduje

Przesyłanie publikacji do ORCID

Jeżeli publikacje znajdujące się w profilu autora, nie znajdują się na jego koncie w ORCID lub system PBN nie ma informacji o tym (obok publikacji wyświetla się ikona informująca o tym, że publikacja znajduje się poza ORCID), autor ma możliwość zsynchronizować każdą publikacje ze swojego profilu z publikacją w ORCID z osobna.

Autor ma do wyboru dwa przyciski:

służący do połączenia publikacji w PBN z istniejącym wpisem na koncie autora w ORCID po to, aby system PBN wiedział że publikacja jest w ORCID. W ten sposób autor może przekazać tą informację do systemu
służący do przesłania publikacji z konta w systemie PBN na konto autora w ORCID

1. Publikację, którą autor posiada w swoim profilu w PBN i znajduje się ona już na jego koncie w ORCID wystarczy powiązać. Po wybraniu odpowiedniego przycisku, na ekranie wyświetli się lista publikacji, z których autor wybrać tą, którą chciałby połączyć z wpisem w ORCID.

Po kliknięciu na wybrany tytuł, publikacja zostanie powiązana z tym wpisem, co jest odpowiednio oznaczone na liście publikacji.

2. Publikację, którą autor posiada w swoim profilu w systemie PBN, a nie znajduje się ona jego koncie w ORCID autor może przesłać na swoje konto w ORCID. Ta czynność wymaga zaledwie jednego kliknięcia odpowiedniego przycisku.

W zakładce Zarządzanie Profilem Autora autor ma możliwość odłączenia publikacji od swojego profilu jeśli zdecyduje, że nie powinna się ona dłużej tam znajdować. Odłączenie publikacji z profilu autora jest tożsame z usunięciem tej publikacji z profilu. Ponadto, system PBN nie usuwa publikacji znajdujących się w ORCID.

Do usunięcia publikacji z Profilu Autora służy  przycisk oznaczony ikoną kosza, po jego wybraniu publikacja nie będzie dłużej prezentowana w widoku publicznym. Usuniętą publikację w każdej chwili można przypiąć ponownie do profilu – będzie cały widoczna w zakładce Sugestie publikacji.

UWAGA! Usunięcie publikacji z profilu autora nie oznacza usunięcia jej z repozytorium PBN 2.0. System PBN nie usuwa także publikacji z systemu ORCID.

 

Źródło: https://pbn.nauka.gov.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/kokpit/

Przesyłanie publikacji do ORCID