Skip to main content

Aktualności

I Międzynarodowa Konferencja: Art of communication and communication through art in Asia and Africa

Conference Art of communication and communication through art in Asia and Africa

Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw (Cross-cultural communication – Asia and Africa) and Polish Institute of World Art Studies are announcing

International Conference: Art of communication and communication through art in Asia and Africa

Date: 1st – 2nd December 2022

Wykład prof. Wolbert Smidta wygłoszony podczas konferencji wchodzi w skład wizyty mentoringowej w ramach Działania I.1.1/IV.1.1 „Program Mentor” należącym do Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Wizyta odbywa się na zaproszenie zespołu Visions of African history”, w którego skład wchodzą: dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW, dr hab. Kamil Kuraszkiewicz, prof. UW, dr Zuzanna Augustyniak, mgr Kinga Turkowska.
I Międzynarodowa Konferencja: Art of communication and communication through art in Asia and Africa