Skip to main content

Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne „Wojna w Ukrainie a bezpieczeństwo żywnościowe w Afryce”

Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne
Katedra Języków i Kultur Afryki Wydz. Orient. UW
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW

zapraszają na
Seminarium Afrykanistyczne

Wojna w Ukrainie a bezpieczeństwo żywnościowe w Afryce

dr Margot Stańczyk-Minkiewicz, prof. UG (Instytut Politologii, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego)
prowadzenie: dr Patryk Zając (KJiKA, WO UW)
25.01.2024 (czwartek), g. 17:00
Link do spotkania: meet.google.com/inm-zybr-xqw

Seminarium Afrykanistyczne jest kontynuacją spotkań naukowych, które pod tą samą nazwą od 2010 roku odbywały się w Katedrze Języków i Kultur Afryki.

WOJNA W UKRAINIE A BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCIOWE W AFRYCE

Od 24 lutego 2022 roku, jednym z głównych problemów międzynarodowego bezpieczeństwa jest wojna w Ukrainie.  Jej przebieg, wymiar, skutki, postrzegane i analizowane są wielopłaszczyznowo, zarówno w aspekcie militarnym, humanitarnym, politycznym, ekonomicznym jak i społecznym. Jednak najczęściej retoryka ta dotyczy konsekwencji dla wysokorozwiniętych państw europejskich, USA czy innych krajów globalnej Północy.

Zdecydowanie rzadziej podejmuje się temat problemów jakie, w efekcie tej wojny, spadają na kraje rozwijające się w tym szczególnie państwa afrykańskie. Tymczasem to właśnie one, mimowolnie stają się ofiarą tej wojny. Rosja i Ukraina to producenci niespełna 30% światowej produkcji pszenicy. Federacja Rosyjska to też główny eksporter nawozów azotowych, potasowych i fosforowych niezbędnych do produkcji żywności. Znacznie ograniczona dystrybucja zbóż, wzrost cen energii czy wspomnianych nawozów powoduje, że państwa Afryki, zwłaszcza Subsaharyjskiej stoją przed okrutną perspektywą klęski głodu.

Uwzględniając także trwającą na kontynencie eksplozję demograficzną i zmiany klimatyczne, Afryka nie jest w stanie sama zapewnić bezpieczeństwa żywnościowego swoim mieszkańcom. Ponadto, gros środków, które miały być przeznaczone ze strony areny międzynarodowej na pomoc humanitarną i rozwojową Afryce, przekierowane zostało do Ukrainy i w regiony innych punktów zapalnych świata, co pogłębia jeszcze ten problem i sprawia, że koniecznym jest jego nagłaśnianie a przede wszystkim podejmowanie prób rozwiązania.  

Prof. UG, dr Margot Stańczyk – Minkiewicz – doktor Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Tematem jej dysertacji doktorskiej był: Terroryzm międzynarodowy jako globalne zjawisko ideologiczne i polityczne we współczesnym świecie. Aktualnie adiunkt w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, wcześniej adiunkt i prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Na co dzień zajmuje się problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem dysfunkcyjności państw, terroryzmu międzynarodowego, przestępczości zorganizowanej, konfliktów współczesnego świata, migracji i zagadnień dotyczących łamania praw człowieka. Obszar jej eksploracji, to w szczególności kontynent afrykański, na którym od lat prowadzi badania naukowe i terenowe min. w takich krajach jak: Somalia, Etiopia, Kenia, Uganda, Tanzania, Zimbabwe, Sudan Pd., Senegal, Gambia, Gwinea Bissau, Maroko, Tunezja, Egipt. Na swoim koncie ma kilka monografii dotyczących problematyki wyzwań i zagrożeń w XX i XXI wieku, min.: M. Stańczyk – Minkiewicz, J. Kojkoł, G. Cimek, Relativism, terrorism, globalization, Gdynia 2011 a także liczne artykuły oscylujące wokół tej tematyki.

Jest prezesem gdańskiego oddziału PTG (Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego), członkinią kilku towarzystw naukowych, min.: PTNP (Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych), PTafr (Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego), PTSM (Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych) a także jednym z redaktorów kilku Rad Programowych czasopism naukowych.

PLAKAT [pdf]