Skip to main content

Aktualności

Dr hab. Małgorzata Sandowicz laureatką prestiżowego konkursu Weave-UNISONO  

Dr hab. Małgorzata Sandowicz z Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z naukowcami z Austrii i Niemiec zrealizuje projekt DigEanna, który ma na celu zgromadzenie i uporządkowanie dokumentów archiwum świątyni Eanna – starożytnego ośrodka kultu oraz ważnej instytucji gospodarczej Babilonii. Wykorzystując osiągnięcia metodologii badań klinowych i narzędzi cyfrowej humanistyki, naukowcy zamierzają połączyć materiały w dossier i zbiory. Udostępnienie dokumentów w formie cyfrowej pozwoli na poszerzenie wiedzy na temat zmian biurokratycznych, gospodarczych, społecznych oraz kulturowych na Starożytnym Wschodzie w I tysiącleciu p.n.e. Badania będą realizowane we współpracy z zespołami prof. Michaela Jursy z Uniwersytetu Wiedeńskiego oraz prof. Johannesa Hackla z Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie.

GRATULUJEMY!

https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-03-27-dwa-projekty-weave