Skip to main content

Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne „Muzealnictwo w Afryce Północnej”

18 kwietnia o godz. 17.00, dr Magdalena Pinker wygłosi wykład na temat „Muzealnictwo w Afryce Północnej”

Wykład poświęcony będzie zagadnieniu muzealnictwa w arabskich krajach Afryki Północnej. Przedstawione zostaną najważniejsze ośrodki muzealnicze regionu, takie jak m.in. Muzeum Egipskie w Kairze i Bardo w Tunisie. Szczególny nacisk położony zostanie na nowopowstające muzea i ich wkład w kształtowanie ochrony dziedzictwa kulturowego danych państw, ze szczególnym podkreśleniem polityki historycznej, kontekstów politycznych oraz przede wszystkim dyskursu postkolonialnego.

dr Magdalena Pinker – adiunktka w Katedrze Arabistyki Islamistyki Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego i kuratorka Zbiorów Sztuki Orientalnej Muzeum Narodowego w Warszawie

Seminarium Afrykanistyczne „Muzealnictwo w Afryce Północnej”
Seminarium Afrykanistyczne „Muzealnictwo w Afryce Północnej”