Skip to main content

Aktualności

Wyniki głosowania indykacyjnego z dnia 8 maja 2024 roku na stanowisko Dziekana WO w kadencji 2024-2028

Wydziałowa Komisja Wyborcza podaje wyniki głosowania indykacyjnego z dnia 8 maja 2024 roku na stanowisko Dziekana WO w kadencji 2024-2028

Liczba elektorów upoważnionych do oddania głosu:60
Liczba oddanych głosów: 53 

Liczba głosów oddana na poszczególne osoby:

dr hab. Agata Bareja-Starzyńska, prof. uczelni 32 (60,4%)

dr hab. Agata Nalborczyk, prof. uczelni 7 (13,2%)

prof. dr hab. Katarzyna Pachniak 9 (17,0%)

dr hab. Józef Pawłowski 14 (26,4%)

dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. uczelni 8 (15,1 %)

dr hab. Małgorzata Sandowicz, prof. uczelni 7 (13,2%)

dr hab. Beata Wójtowicz, prof. uczelni 10 (18,9%)

Próg co najmniej 10% głosów (zgodnie z par. 59 ust. 4 pkt 2 Statutu UW) uzyskały wszystkie zgłoszone wcześniej osoby

Zgodę na kandydowanie wyraziła prof. Agata Bareja-Starzyńska stając się tym samym jedyną kandydatką na Dziekana Wydziału Orientalistycznego.