Skip to main content

Aktualności

Seminarium Afrykanistyczne „Przemiany tożsamości etnicznej studentów w Kenii a poczucie więzi z przyrodą”

Justyna Kępska, Tomasz Kępski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
prowadzenie: dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW
06.06.2024 (czwartek), g. 17:00
online: https://meet.google.com/qhw-hdad-fgh

Etniczność to poczucie odrębności, podzielania podobnej kultury, języka, solidarności grupowej oraz wspólnych interesów politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych. Można stwierdzić, że etniczność jest jednym z podstawowych czynników opisujących tożsamość człowieka w Afryce Wschodniej.  Zmiany tożsamości etnicznej wśród młodych ludzi zachodzą w sposób dynamiczny. Niegdyś kluczowymi wyznacznikami tożsamości etnicznej był język oraz rozmieszczenie terytorialne. Obecnie tożsamość etniczna jest silnie związana z interesami politycznymi i ekonomicznymi oraz postępującym procesem urbanizacji. W literaturze opisywanych jest wiele koncepcji, które badają bliskość człowieka z naturą i postawy indywidualne wobec przyrody. Niektóre  z nich rozpatrują  te  relacje  z  pozycji emocjonalnego  lub  poznawczego  aspektu. W niniejszym badaniu, przeprowadzonym w ramach projektu doktorskiego pt. „Postawy młodzieży studenckiej w Kenii wobec środowiska przyrodniczego i ich uwarunkowania”, poczucie więzi z przyrodą zostało opisane przez dwa czynniki. Pierwszy z nich, łączność z przyrodą (Nature-bond), który określa niejawny lub jawny związek z przyrodą, oparty na historii, emocjach lub reprezentacji poznawczej. Drugi, więź z przyrodą (Conectedness to Nature), określa stopień, w jakim jednostki uwzględniają naturę jako część swojej tożsamości. Wstępne wyniki badań wskazują, że transformacja tej społeczności, przemiany tożsamości etnicznej studentów oraz zarzucanie tradycji i kultury etnicznej, nie przekłada się na stosunek do przyrody.

O autorach:

Justyna Kępska – absolwentka biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. W ramach projektu doktorskiego bada postawy wobec środowiska przyrodniczego wśród studentów w Kenii. Badania przyczynią się do rozpoznania zróżnicowania i wewnętrznej struktury tych postaw oraz zrozumienia ich związku z reprezentowanymi przez tę młodzież wartościami.

Tomasz Kępski – absolwent geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. W ramach projektu doktorskiego bada  zakres oraz kierunek przemian społecznych i kulturowych, jakie dokonują się w grupie etnicznej Samburu w Kenii na skutek rozwoju gospodarczego kraju, a także rozpoznanie opinii przedstawicieli tejże społeczności na temat zachodzących zmian.