Skip to main content

Seminarium Afrykanistyczne: Empoderamiento (Wzmocnienie). Współczesna kultura afro-argentyńska i afro-brazylijska

2024-03-18

W najbliższy czwartek 21 marca o godz. 17.00 na Seminarium Afrykanistycznym dr Katarzyna Cytlak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosi referat pt. „Empoderamiento (Wzmocnienie). Współczesna kultura afro-argentyńska i afro-brazylijska”. 

Link do spotkania: https://meet.google.com/dgn-xjnb-nir

 • Seminarium Afrykanistyczne: Empoderamiento (Wzmocnienie). Współczesna kultura afro-argentyńska i afro-brazylijska – plakat [pdf]

Streszczenie: Katarzyna Cytlak, Empoderamiento (Wzmocnienie). Współczesna kultura Afro-Argentyńska i Afro-Brazylijska.
Odwołując się do peruwiańskiego socjologa Aníbala Quijano i jego „kolonialności władzy”- kluczowego pojęcia analitycznego podkreślającego utrzymywanie się wzorców z kolonialnej przeszłości, uchwyconych w latynoamerykańskich debatach nad kondycją postkolonialną, wykład postara się przedstawić procesy invisibilizacji kultur afrykańskich w Ameryce Południowej (w szczególności w Argentynie). Sztuka i kultura odnosząca się do afrykańskiego dziedzictwa będzie rozumiana jako forma oporu i wzmocnienia (empoderamniento) wobec homogenizujących i hegemonicznych dyskursów i praktyk. Wykład analizować będzie kulturową aktywność Espacio Malcolm w Buenos Aires i działalność artystyczną argentyńskiego fotografa Nicolása Parodiego, który we współpracy ze Stowarzyszeniem Diafar (Stowarzyszenie Diaspory Afrykańskiej w Argentynie) poszukuje wypełnienia „estetycznej i wizualnej luki” w argentyńskiej świadomości kulturowej oraz dąży do wizualizacji śladów afrykańskiego i afro-argentyńskiego dziedzictwa w sztuce, kulturze i historii narodowej. Środowisko argentyńskie będzie skontrastowane z brazylijskim, gdzie afrykańskość nie stanowi przedmiotu wyparcia. Wykład będzie analizować prace artystyczne twórców rewindykujących poprzez sztukę swoje afrykańskie korzenie, jak Rosana Paulino, Flávio Cerqueira, Jaime Lauriano i Agnaldo Manoel dos Santos.

Karzyna Cytlak jest historyczką sztuki pracującą na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (na kierunku Krytyka Sztuki), której badania koncentrują się na twórczości artystycznej w Europie Środkowej i Ameryce Łacińskiej. Zajmuje się sztuką konceptualną, architekturą radykalną i utopijną, sztuką zaangażowaną społecznie oraz teorią sztuki w odniesieniu do krajów postsocjalistycznych, widzianą z perspektywy transmodernistycznej i transnarodowej.  W 2012 roku uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Następnie odbyła staż podoktorski w Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas w Argentynie (CONICET) oraz na Uniwersytecie San Martín w Argentynie. Pracowała w Szkole Nauk Humanistycznych Uniwersytetu San Martín w Argentynie. Jest stypendystką Uniwersytetu Paris 4 Sorbonne (Paryż), Terra Foundation for American Art (Chicago) oraz Institut National d’Histoire de l’Art (Paryż). W 2018 i 2019 r. uczestniczyła w międzynarodowym programie CAA-Getty. Wybrane publikacje obejmują artykuły w Umění/Art, Eadem Utraque Europa, Telón de Fondo, Third Text, RIHA Journal, Modos (Universidade Estadual de Campinas), Revista de História da Arte (University Nova de Lisboa) i Acta Academiae Artium Vilnensis.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Piwowarskiej

2024-02-09

Dnia 23 lutego 2024 r. o godz.15.00 w budynku Wydziału Orientalistycznego UW na ul. Hożej 69 w sali nr 131, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Anny Piwowarskiej

Tytuł rozprawy: Konfucjański ideał człowieka w narracji Hanjungnok (Pamiętnik spisany w smutku) autorstwa damy Hong Hye-gyŏng (1735-1815)

Promotor: dr hab. Ewa Rynarzewska, prof. ucz. UW

Recenzenci: prof. dr hab. Romuald Huszcza, emerytowany profesor UW i UJ, dr hab. Halina Marlewicz, prof. ucz. UJ

Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

Język obrony: polski

On 23 February 2024 at 3.00 pm in the building of the Faculty of Oriental Studies of the University of Warsaw at Hoża 69 street in room no. 131, there will be a public defense of the doctoral dissertation mgr Anna Piwowarska.

Title of the dissertation: The Confucian Ideal of Man in Hanjungnok (A Memoir Written in Sorrow) by Lady Hong Hye-gyŏng (1735-1815)

Dissertation supervisor(s): dr hab. Ewa Rynarzewska, prof. ucz. UW

Reviewers: prof. dr hab. Romuald Huszcza, professor emeritus UW, UJ, dr hab. Halina Marlewicz, prof. ucz. UJ

Scientific discipline: Linguistics Studies

Language of the defense: Polish

                                               Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny

                                               Literaturoznawstwo

                                               prof. dr hab. Witold Sadowski

    Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Papis-Wróblewskiej

    2023-12-04

    Dnia 20 grudnia 2023 r. o godz.15.00 w siedzibie dziekanatu głównego Wydziału Orientalistycznego: budynek Oficyny Pałacu Potockich, klatka E, I piętro, sala nr 8, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  mgr Karoliny Papis-Wróblewskiej

    Tytuł rozprawy: Bohaterki współczesnej powieści hindi a doświadczanie codzienności (na przykładzie twórczości Kryszny Sobti i Mryduli Garg)

    Promotor: prof. dr hab. Danuta Stasik

    Recenzenci: prof. dr hab. Lidia Sudyka, UJ, dr hab. Monika Browarczyk, prof. ucz. UAM

    Dyscyplina naukowa: Literaturoznawstwo

    Język obrony: polski

                                                 Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Literaturoznawstwo

                                                   prof. dr hab. Witold Sadowski

    On 20 December 2023 at 3.00 pm at the headquarters of the main dean’s office of the Faculty of Oriental Studies: building of the Potocki Palace Outbuilding, staircase E, 1st floor, room no. 8, there will be a public defense of the doctoral dissertation mgr Karolina Papis-Wróblewska.

    Title of the dissertation: Female Protagonists of the Contemporary Hindi Novel and the Experience of Everydayness (Based on the Works of Krishna Sobti and Mridula Garg)

    Dissertation supervisor(s): prof. dr hab. Danuta Stasik

    Reviewers: prof. dr hab. Lidia Sudyka, UJ, dr hab. Monika Browarczyk, prof. ucz. UAM

    Scientific discipline: Linguistics Studies

    Language of the defence: Polish

                                                                                                   Chair of The Academic Council of Literary Studies

                                                                                                        prof. dr hab. Witold Sadowski

    Humanistyczne Dni Kariery

    2023-10-11

    Zapraszamy do udziału w Humanistycznych Dniach Kariery organizowanych w dniach 16-20 października (dzień wystawienniczy 19 października). Jest to wydarzenie organizowane przez Biuro Karier UW we współpracy z Wydziałami Historii, Polonistyki i Orientalistycznym, jednak do udziału zachęcamy wszystkich humanistów, którzy są ciekawi, jakie możliwości oferuje rynek pracy.

    Będziecie mieli okazję porozmawiać z pracodawcami, dowiedzieć się więcej o procesie rekrutacji, wziąć udział w warsztatach i odbyć konsultację z doradcą zawodowym dlatego koniecznie weźcie ze sobą CV!

    Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

    Szczegóły: https://biurokarier.uw.edu.pl/studenci-absolwenci-uw/


    PROGRAM WARSZTATÓW   

    UWAGA! Obowiązują zapisy!

    https://biurokarier.uw.edu.pl/warsztaty-zapisy/

    Poniedziałek 16.10

    9:00 – 11:00
    „Zaangażowanie mieszkańców w działania związane z odbetonowaniem i zazielenianiem przestrzeni publicznych”
    Ministerstwo Klimatu i Środowiska
    s. B2 Wydział Historii

    13:00 – 14:45

    „Profesjonalnie sporządzone dokumenty i e-maile to Twoja wizytówka.”
    Prowadzenie: Agencja Wywiadu
    Lokalizacja: s. 200 Samorząd Studencki

    Wtorek 17.10

    11:30 – 13:00

    „Know your story – jak sprzedać swoją opowieść w dżungli ofert pracy i zaostrzającej się konkurencji? Storytelling i jego potęga wśród języków”
    Prowadzenie: Alfa Lingua – Future of Languages
    Lokalizacja: s. 17 Wydział Historii

    13:15 – 14:45

    „Skuteczna rozmowa kwalifikacyjna”
    Prowadzenie: Biuro Karier UW
    Lokalizacja: s. 17 Wydział Historii

    Środa 18.10

    13:00 – 14:45

    „Kreatywność w Biznesie: Sztuka Freelansu dla Studentów”
    Prowadzenie: Mandu
    Lokalizacja: s. 200 Samorząd Studencki

    Czwartek 19.10

    11.30 – 13.00

    „Praca humanisty w służbie”
    Prowadzenie: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
    Lokalizacja: s. 200 Samorząd Studencki

    11:30 – 12:30

    „Jakie kompetencje będą potrzebne, żeby AI nie zabrało Twojej pracy?”
    Prowadzenie: WeNet Group
    Lokalizacja: s. B2 Wydział Historii

    15:00 – 16.00
    “Świecimy przekładem! O blaskach (i cieniach) pracy tłumacza literackiego w Polsce
    Gdzie: s. 200 Samorząd Studencki

    Humanistyczne Dniach Kariery Humanistyczne Dniach Kariery