Skip to main content

OPIEKUNOWIE STUDENTÓW (w tym studentów 1. roku) na Wydziale Orientalistycznym UW w roku akademickim 2023/24

2023-12-04

 
KATEDRY
Katedra Arabistyki i Islamistyki
kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Pachniak
email: k.pachniak@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-343
email: arabistyka@uw.edu.pl
 
Opiekun studentów:
mgr Joanna Musiatewicz joanna.musiatewicz@uw.edu.pl
 
 
 
Katedra Azji Południowej
kierownik: prof. dr hab. Jacek Woźniak
email:  jacek.wozniak@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-459


Opiekun studentów:
dr Weronika Rokicka w.rokicka@uw.edu.pl
 
 
 
Katedra Języków i Kultur Afryki
kierownik: dr hab. Beata Wójtowicz
tel: 022 55-20-517
email: afrykanistyka.orient@uw.edu.pl
email: b.wojtowicz@uw.edu.pl
 
Opiekun studentów:
dr Sabina Brakoniecka s.brakoniecka@uw.edu.pl
 
 
 
Katedra Japonistyki
kierownik: dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka, prof. ucz.
email: i.nawrocka@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-464
 
Opiekunowie studentów:
studia licencjackie I, II, III rok – dzienne oraz I i II rok – wieczorowe
dr Marta Trojanowska mk.trojanowska@uw.edu.pl
studia licencjackie wieczorowe III rok i studia magisterskie
mgr Urszula Mach-Bryson u.mach-bryson@uw.edu.pl 
 
 
ZAKŁADY:
Zakład Egiptologii
kierownik: dr hab. Kamil Omar Kuraszkiewicz
email: k.o.kuraszkiewicz@uw.edu.pl;
 tel. 022 55 20 735
email: egiptologia.orient@uw.edu.pl
 
Opiekun roku:
dr Daniel Takacs  d.takacs@uw.edu.pl
 
 
 
Zakład Hebraistyki
kierownik: dr hab. Angelika Adamczyk 
email: aadamczyk@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-518
 
Opiekun studentów:
dr Anna Piątek a.piatek4@uw.edu.pl
 
 
 
Zakład Iranistyki
kierownik: dr Sylwia Surdykowska-Konieczny
email: s.surdykowska@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-353
 
Opiekun studentów:
dr Urszula Pytkowska-Jakimczyk  u.pytkowska@uw.edu.pl
 
 
 
Zakład Koreanistyki
kierownik: dr Anna Paradowska
email: a.paradowska@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-978 (ul. Hoża 69)
 
Opiekunowie studentów:
studia magisterskie i licencjackie dzienne
dr Kamila Kozioł kamila.koziol@uw.edu.pl
studia licencjackie wieczorowi
dr Anna Diniejko-Wąs ae.diniejko2@uw.edu.pl
 
 
 
Zakład Sinologii
kierownik: dr Małgorzata Religa
email: malgorzata.religa@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-689
 
Opiekunowie studentów:
studia licencjackie dzienne
Zofia Jakubów-Roslan zofia.jakubow@uw.edu.pl)
studia licencjackie – wieczorowe
dr Ewa Paśnik-Tułowiecka ewa.pasnik@uw.edu.pl
studia magisterskie
dr Włodzimierz Cieciura w.cieciura@uw.edu.pl)
 
 
 
Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej
kierownik: prof. dr hab. Agata Bareja-Starzyńska
email: a.bareja-starzynska@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-513 (mongolistyka),
tel. 022 55-20-353 (turkologia)
 
Sekcja Turkologii
Opiekun studentów:
dr Kamila Stanek k.stanek@uw.edu.pl
 
Sekcja Ludów Azji Środkowej
Opiekun studentów:
dr Jan Rogala j.rogala@uw.edu.pl
 
 
 
Zakład Wschodu Starożytnego
kierownik: dr Olga Drewnowska-Rymarz
email: o.drewnowska@uw.edu.pl
tel. 022 55-20-439
email: asyriologia.orient@uw.edu.pl
 
Opiekun studentów:
dr Dominika Lewandowska  dominika.lewandowska@uw.edu.pl
 
 
 
Studium Europy Wschodniej
kierownik: mgr Jan Malicki
email: j.malicki@uw.edu.pl
tel. 022 55-22-555
email: studium@uw.edu.pl
dr Irena Bilińska – pełnomocnik dyrektora SEW ds. studenckich
 
Opiekunowie studentów:
studia licencjackie
I i II rok dr Irena Bilińska i.bilińska@uw.edu.pl
III rok mgr Andrzej Buczyński a.buczynski@uw.edu.pl
studia magisterskie
dr Ludwika Włodek l.włodek@uw.edu.pl
 
 
 
Komunikacja międzykulturowa. Azja i Afryka
kierownik studiów: dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł
email: h.rubinkowska@uw.edu.pl
 
Opiekun studentów:
dr Nagmeldin Karamalla   n.karamalla-gaiballa@uw.edu.pl
 
 
 
Religions of Asia and Africa: Buddhism, Islam and Others
kierownik studiów: prof. dr hab. Agata Bareja-Starzyńska
email: a.bareja-starzynpska@uw.edu.pl
 
Opiekun studentów:  
dr Marcin Krawczuk mkrawczuk@uw.edu.pl
 

Rejestracja na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni 2023/2024

2023-12-01

Rejestracja rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

I tura: 04.12.2023 r. – 30.12.2023 r. (rejestracja do grup dedykowanych oraz otwartych)

Od 04.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 05.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 07.12.2023 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II tura: 22.01.2024 r. – 12.03.2024 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych)

Uwaga: końcowy termin rejestracji, tj. 12.03.2024 r., nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ semestr letni w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczyna się od 19.02.2024 r.

Od 22.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.

Od 23.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od 25.01.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.