Skip to main content

Terminy rejestracji na zajęcia w semestrze zimowym 2024/25

2024-05-29

Rejestracja na zajęcia kierunkowe, OW, Wstępy do badań (w USOSweb) rozpocznie się:

I tura: 4 czerwca o godzinie 21:00 (kończy 30.06.2024 r. o godz. 23:59)

II tura: 10 września o godzinie 21:00 (kończy 25.10.2024 r. o godz. 23:59)

Rejestracja żetonowa na przedmioty ogólnouniwersyteckie całoroczne oraz na semestr zimowy roku akademickiego 2024/2025 rozpoczyna się o godz. 21:00 i kończy o godz. 23:59.

I tura: 03.06.2024 r. – 30.06.2024 r. (rejestracja do grup dedykowanych i otwartych)

Od 03.06.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe. Obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 04.06.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

Od 06.06.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc. Nadal obowiązuje dedykacja przy przedmiotach, przy których została zdefiniowana.

II tura: 09.09.2024 r. – 25.10.2024 r. (rejestracja na wszystkie dostępne przedmioty, nie ma już przedmiotów dedykowanych)

Uwaga: końcowy termin rejestracji tj. 25.10.2024 r. nie oznacza, że dopiero od tego dnia należy zacząć uczęszczać na zajęcia, ponieważ zajęcia w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Warszawskim rozpoczynają się od dnia 1.10.2024 r

Od 09.09.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SCISLE-OG, czyli przedmioty ścisłe w miarę pozostałych wolnych miejsc.

Od 10.09.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-HUM-OG, czyli przedmioty humanistyczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Od 12.09.2024 r. będzie można rejestrować się na przedmioty należące do grupy 0000-SPOL-OG, czyli przedmioty społeczne oraz nadal będzie można się rejestrować na wszystkie przedmioty już aktywne w rejestracji, w miarę wolnych miejsc.

Seminarium Afrykanistyczne „Przemiany tożsamości etnicznej studentów w Kenii a poczucie więzi z przyrodą”

2024-05-27

Justyna Kępska, Tomasz Kępski (Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytetu Jagiellońskiego)
prowadzenie: dr hab. Hanna Rubinkowska-Anioł, prof. UW
06.06.2024 (czwartek), g. 17:00
online: https://meet.google.com/qhw-hdad-fgh

Etniczność to poczucie odrębności, podzielania podobnej kultury, języka, solidarności grupowej oraz wspólnych interesów politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych. Można stwierdzić, że etniczność jest jednym z podstawowych czynników opisujących tożsamość człowieka w Afryce Wschodniej.  Zmiany tożsamości etnicznej wśród młodych ludzi zachodzą w sposób dynamiczny. Niegdyś kluczowymi wyznacznikami tożsamości etnicznej był język oraz rozmieszczenie terytorialne. Obecnie tożsamość etniczna jest silnie związana z interesami politycznymi i ekonomicznymi oraz postępującym procesem urbanizacji. W literaturze opisywanych jest wiele koncepcji, które badają bliskość człowieka z naturą i postawy indywidualne wobec przyrody. Niektóre  z nich rozpatrują  te  relacje  z  pozycji emocjonalnego  lub  poznawczego  aspektu. W niniejszym badaniu, przeprowadzonym w ramach projektu doktorskiego pt. „Postawy młodzieży studenckiej w Kenii wobec środowiska przyrodniczego i ich uwarunkowania”, poczucie więzi z przyrodą zostało opisane przez dwa czynniki. Pierwszy z nich, łączność z przyrodą (Nature-bond), który określa niejawny lub jawny związek z przyrodą, oparty na historii, emocjach lub reprezentacji poznawczej. Drugi, więź z przyrodą (Conectedness to Nature), określa stopień, w jakim jednostki uwzględniają naturę jako część swojej tożsamości. Wstępne wyniki badań wskazują, że transformacja tej społeczności, przemiany tożsamości etnicznej studentów oraz zarzucanie tradycji i kultury etnicznej, nie przekłada się na stosunek do przyrody.

O autorach:

Justyna Kępska – absolwentka biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. W ramach projektu doktorskiego bada postawy wobec środowiska przyrodniczego wśród studentów w Kenii. Badania przyczynią się do rozpoznania zróżnicowania i wewnętrznej struktury tych postaw oraz zrozumienia ich związku z reprezentowanymi przez tę młodzież wartościami.

Tomasz Kępski – absolwent geografii na Uniwersytecie Jagiellońskim, obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UJ. W ramach projektu doktorskiego bada  zakres oraz kierunek przemian społecznych i kulturowych, jakie dokonują się w grupie etnicznej Samburu w Kenii na skutek rozwoju gospodarczego kraju, a także rozpoznanie opinii przedstawicieli tejże społeczności na temat zachodzących zmian.

  • PLAKAT.pdf

Zaproszenie na Orientalia

2024-05-13

Szanowna Społeczności Wydziału Orientalistycznego,

serdecznie zapraszamy Was wszystkich na Orientalia, czyli nasze wydziałowe regionalia współorganizowane w ramach Miasteczka na Styku Kultur! Już 17 maja w godzinach 11:00-17:00 na Kampusie Głównym (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) będziecie mogli otworzyć się na mnogość kultur badanych na naszym Wydziale – od Europy Wschodniej, poprzez Bliski Wschód i Afrykę, na Dalekim Wschodzie skończywszy!

W ramach wydarzenia jednostki Wydziału wystawią swoje stoiska, na których przygotowały dla Was fascynujące gry i zabawy z nagrodami oraz lokalne przysmaki. To świetna okazja, aby na moment przenieść się w zupełnie inną część świata i zwrócić uwagę na podobieństwa między badanymi przez Was kulturami.

Poza naszymi stoiskami będziecie mogli podziwiać różnorodne występy taneczne, muzyczne i pokazy sztuk walki, a także udać się w kulinarną podróż dzięki obecnym na wydarzeniu food truckom.

Miasteczko na Styku Kultur objęte jest patronatami honorowymi JM Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Prezydenta m.st. Warszawy. Patronami medialnymi są Polskie Radio Czwórka oraz Uniwerek.tv.

Strona wydarzenia: https://www.facebook.com/events/8140071659354908/

Serdecznie zapraszamy wszystkich – zarówno osoby studiujące, jak i pracujące na naszym Wydziale. Spotkajmy się wszyscy na Orientaliach, do zobaczenia!

[ENG]
Dear Community of the Faculty of Oriental Studies,

We would like to invite you all to Orientalia, our faculty’s festival co-organised as part of the Cultural Hot Spot UW 2024! On the 17th of May, from 11am until 5pm on the Main Campus (26/28 Krakowskie Przedmieście St.) you will have an opportunity to open up to the multitude of cultures explored in our Faculty – from Eastern Europe, the Middle East and Africa, to the Far East!

As part of the event, the Faculty’s units will be exhibiting their booths, where they have prepared fascinating games with prizes and local delicacies for you to enjoy. This is a great chance to be transported for a moment to a completely different part of the world and to draw attention to the similarities between the cultures you are studying.

In addition to our booths, you will be able to enjoy a variety of dance, music and martial arts performances, as well as go on a culinary journey thanks to the food trucks present at the event.

The Cultural Hot Spot UW 2024 enjoys the honorary patronage of the Rector of Warsaw University and the Mayor of Warsaw. Media patrons are Polish Radio Czwórka and Uniwerek.tv.

Event website: https://www.facebook.com/events/8140071659354908/

Everyone is cordially invited – both those studying and working at our Faculty. Let’s all meet at Orientalia, see you there!

„Bliski Wschód w komiksie: migracja” – 11 maja 2024, g. 19.00, w Najlepszej księgarni.

2024-05-06

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu, z którego cały dochód zostanie przeznaczony na sprowadzenie dziewczynki ze Strefy Gazy na leczenie do Polski.

W jaki sposób doświadczenia uchodźstwa i migracji znalazły swoją drogę do komiksu? Jak migranci i potomkowie migrantów z krajów Bliskiego Wschodu mówią o drodze, którą  przebyli oni i ich rodzice? A w końcu — czego możemy nauczyć się o polityce migracyjnej od twórczyń i twórców takich jak Marjane Satrapi czy Riad Sattouf? Już 11 maja Olga Wróbel zapyta o to dr Martę Widy-Behiesse i Karolinę Cieślik-Jakubiak, rzecz jasna w Najlepszej Księgarni. 

Spotkamy się jednak nie tylko po to, aby wspólnie porozmawiać o komiksach, ale też wesprzeć zbiórkę na rzecz ewakuacji i leczenia małej Sabah z Az-Zawajdy w Strefie Gazy. Ośmioletnia dziewczynka choruje na perlaka wrodzonego, który skutkuje postępującą utratą słuchu. Dzięki deklaracji dr. Rashada Abushammalha z siedleckiego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Sabah otrzyma profesjonalną pomoc w Polsce, najpierw musi jednak bezpiecznie do niej dotrzeć wraz z mamą i braćmi. Więcej informacji na temat Sabah i celu zbiórki znajdziecie tutaj: https://4fund.com/npjb3w

Koszt biletu-cegiełki to 15 PLN. Prosimy o zabranie ze sobą gotówki. 

Na miejscu kupicie też komiksy o bliskowschodniej tematyce z 20% zniżką. 

Gościnie:

dr Marta Widy-Behiesse – arabistka, islamolożka z Wydziału Orientalistycznego UW. Prowadzi zajęcia dotyczące muzułmanów i muzułmanek w Europie Zachodniej, krajów Maghrebu, kultury popularnej i zagadnień równościowych. Popularyzatorka nauki, autorka wielu artykułów naukowych. Ostatnio ukazała się jej książka „Feministki muzułmańskie na Zachodzie” (Dialog 2021). Współtworzy Zakład Islamu Europejskiego i nowo powstałą Pracownię badań nad kulturą i sztuką Azji i Afryki WO UW.

Karolina Cieślik-Jakubiak — publicystka zajmująca się regionem Bliskiego Wschodu, redaktorka prowadząca bliskowschodniej serii Rahla w Wydawnictwie ArtRage. Pilnie śledzi przecięcia etniczności i popkultury, o czym czasem nawet pisze. Późna studentka Zakładu Iranistyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie wkrótce planuje wreszcie obronić się z lewicy rewolucyjnej w Iranie. 

link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1173457103558377