Skip to main content

Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.


Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

European Refrence Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS) to ogólnodostępny indeks czasopism naukowych z dziedzin humanistycznych i społecznych, tworzony przez Norwegian Center for Research Data. Aktualnie obejmuje ponad 7000 tytułów czasopism naukowych.

https://dbh.nsd.uib.no/

Podstawowa zasada – ERIH PLUS nie indeksuje czasopism, które istnieją krócej niż 2 lata.

  1. Czasopismo musi mieć ustaloną i opisaną na stronie www procedurę recenzowania (recenzje zewnętrzne dokonywane przez niezależnych ekspertów).
  2. Komitet redakcyjny musi być wymieniony wraz z podaniem afiliacji wszystkich członków (uniwersyty, niezależne instytuty badawcze).
  3. Czasopismo musi posiadać ważny numer ISSN.
  4. Wszystkie oryginalne artykuły muszą zawierać streszczenia w języku angielskim (lub innym przyjętym w danej dyscyplinie). Abstrakty powinny być dostępne online.
  5. ERIH PLUS wymaga informacji o afiliacji autora i wszystkich jego artykułów z ostatnich 2 lat. Zachęca również do podawania adresu mailowego lub pocztowego autorów.
  6. Nie więcej niż 2/3 autorów może pochodzić z tej samej instytucji. Czasopisma, których autorstwo zostanie określone jako lokalne, nie będą indeksowane w ERIH. Podczas oceniania poziomu umiędzynarodowienia będą brane pod uwagę 2 ostatnie lata (tylko prace oryginalne – tłumaczenia nie będą uwzględniane).

Klasyfikacja czasopism w ERIH PLUS:

  • Czasopismo jest międzynarodowe (a dokładniej: międzynarodowe jest autorstwo), gdy mniej niż dwie trzecie autorów publikujących w czasopiśmie jest z tego samego kraju.
  • Czasopismo jest krajowe, gdy więcej niż 2⁄3 autorów jest z tego samego kraju.
  • Czasopismo jest lokalne, gdy więcej niż 2⁄3 autorów pochodzi z tej samej instytucji.

Zgłoś czasopismo do ERIH PLUS.

Przydatne linki: