Skip to main content

Dane do wniosków

Dane do wniosków:

Nazwa Jednostki UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Adres siedziby (ulica, kod pocztowy, miejscowość, województwo) UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28, 00-927 WARSZAWA, MAZOWIECKIE
Numer telefonu +48 22 55 20 350
Numer faks +48 22 55 24 000
Adres e-mail prorektor.nauka@adm.uw.edu.pl
Adres strony www www.uw.edu.pl
Dane kierownika jednostki (nazwa stanowiska, tytuł naukowy, imię, nazwisko) Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak
Numer NIP 525-001-12-66
Numer REGON 000001258
Identyfikator gminy 1465108
Elektroniczna skrzynka podawcza ESP /uwedupl/SkrytkaESP

Rodzaj upoważnienia: UPP

TAK
Uczelnie publiczne
NIE
TAK
Czy finansowanie projektu będzie stanowić pomoc publiczną? (przy wnioskach NCN)
NIE

NUMERY KONT:

Numer konta dla projektów badawczych z NCN:
52 1240 6292 1111 0010 5730 5386
(Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)

Pozostała działalność naukowo-badawcza: (NCBR, MNiSW itd.):
60 1240 6292 1111 0010 4342 7452
(Bank Polska Kasa Opieki SA, ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa)


 

Cytowania

H-indeks (Indeks Hirscha) – współczynnik określający wagę i znaczenie wszystkich prac naukowych danego autora.

Cytowania dla nauk humanistycznych zasadniczo sprawdzamy w bazie:

Publish or PerishPublish of Perish

Pomocny filmik dotyczący sposobu wyszukiwania danych w bazie Publish or Perish znajdą Państwo na stronie https://www.youtube.com/watch?v=WWFLMwoYOzA


Pozostałe bazy (głównie dla nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych:

ISI Web of Science1) Wirtualna Biblioteka Nauki – Serwer systemu Web Of Science

Wejdź na stronę: http://webofknowledge.com/WOS

Instrukcja obsługi Web of Science w języku polskim znajduje się na stronie: http://science.thomsonreuters.com/m/pdfs/wos_qrc_po.pdf
Bazy danych ISI prenumerowane są w Polsce przez uczelnie i instytuty badawcze za pośrednictwem ICM – http://zatoka.icm.edu.pl/sci/


2) ScopusScopus – to naukowa baza danych, prowadzona przez wydawnictwo Elsevier, zawierająca abstrakty (streszczenia) artykułów z 16 000 czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych, inżynieryjnych, medycznych oraz społecznych