Skip to main content

Tłumaczenia tekstów, weryfikacje, druk

Przypominamy, że wszelkie tłumaczenia, weryfikacje tekstu, druk itp działania, które w ramach projektu będą dla Państwa wykonywane przez firmy zewnętrzne, wymagają zawarcia umowy pomiędzy UW-WO a Firmą. Umowa ta musi trafić do Biura Prawnego w celu weryfikacji warunków, w związku z tym uprzejmie prosimy o dopilnowanie opracowania i zawarcia takiej umowy odpowiednio wcześniej (tzn. przed dostarczeniem faktury).