Skip to main content

2022 – Składki ZUS za pracowników – stopy procentowe i źródła ich finansowania

 

Rodzaj ubezpieczenia Składki pokrywane przez pracodawcę Składki pokrywane przez pracownika
emerytalne 9,76% 9,76%
rentowe 6,50% 1,50%
chorobowe 0,00% 2,45%
wypadkowe*, ** 1,67% 0
zdrowotne 0,00% 9,00%
Fundusz Pracy 2,45%  
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 0,10%  
  20,48% 22,71%
* Wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe zmienia się w każdym roku i ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 878). Sstopa procentowa jest zróżnicowana i zależy od liczby osób ubezpieczonych oraz branży, w której działa firma. Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla firmy, zatrudniającej do 9 osób wynosi 1,67%.

**Wskaźnik obowiązuje do 31 marca 2022 r.

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-skladki-zus-za-pracownikow-stopy-procentowe-i-zrodla-ich-finansowania 

 

 

 

 

 

 

Orientacyjnie:

Inne pomocne: