Skip to main content

Dane do faktur

Szanowni Państwo,

wszelkie faktury, które mają być pokrywane ze środków Wydziału Orientalistycznego (w ramach kosztów subwencyjnych, grantowych itp.) powinny być wystawione na:

Uniwersytet Warszawski – Wydział Orientalistyczny
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP: 525-001-12-66

lub w wersji angielskiej:

University of Warsaw – Faculty of Oriental Studies
Krakowskie Przedmiescie 26/28
00-927 Warsaw, Poland
VAT number: 525-001-12-66