Skip to main content

Aktualności dla doktorantów

[su_posts tax_term=”22″ order=”desc”]

Rekrutacja na studia doktoranckie odbywa się w Szkołach Doktorskich: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/


Koordynator merytoryczny na WO
dr hab. Hanna Dorota Rubinkowska-Anioł 

e-mail: hrubinkowska@yahoo.com

Koordynator administracyjny na WO
Lena Wołkowyska

e-mai: l.wolkowyska@uw.edu.pl)


Zachęcamy do odwiedzania stron:

Szkoły Doktorskie

Można tu znaleźć informacje m.in. o programie kształcenia, zajęciach i zasadach rekrutacji. Zapraszamy także do zapoznania się z aktualnościami z życia Szkół Doktorskich. Znajdą tu Państwo informacje o stypendiach, stażach oraz konferencjach doktoranckich.

https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/

**************

Biuro Współpracy z Zagranicą zajmuje się m.in.:

  • współpracą z podmiotami zagranicznymi w ramach umów bilateralnych o bezpośredniej współpracy akademickiej, rządowych programów, programów europejskich oraz innych międzynarodowych w zakresie dydaktyki, mobilności i zarządzania Uczelnią;
  • organizacją wymiany osobowej (studentów, doktorantów, pracowników) w ramach ogólnouniwersyteckich umów bilateralnych, umów rządowych, w ramach programów dydaktycznych Unii Europejskiej oraz innych międzynarodowych;
  • wspieraniem jednostek w zakresie składania wniosków do NAWA

Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Stary BUW
tel. +48 22 55 24 008
e-mail: international@adm.uw.edu.pl

Biuro prosi o wizyty jedynie w uzasadnionych wypadkach. Obowiązuje elektroniczna rezerwacja wizyt w każdej sprawie poprzez Terminarz BWZ.

http://bwz.uw.edu.pl/

**************

Biuro Obsługi Badań zajmuje się projektami badawczymi krajowymi
i przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:30 – 15:00

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 00-927 Warszawa
budynek Audytorium Maximum, I piętro

http://bob.uw.edu.pl

**************

BIURO MIĘDZYNARODOWYCH PROGRAMÓW BADAWCZYCH zajmuje się projektami badawczymi międzynarodowymi
i przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:30 – 15:00

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. 00-927 Warszawa
budynek Audytorium Maximum, I piętro

http://bmpb.uw.edu.pl/