Skip to main content

Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia

Komisja ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia

do jej zadań należy obsługa administracyjna Senackiej Komisji ds. Studentów, Doktorantów i Procesu Kształcenia, sprawdzanie poprawności napływających z jednostek dydaktycznych UW wniosków o utworzenie nowych kierunków i specjalności w zakresie wszystkich rodzajów studiów oraz przygotowywanie innych materiałów dla potrzeb Komisji.